Zapraszamy do udziału w 3. Internetowym Konkursie Wiedzy o UE. Konkurs skierowany jest do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów z województwa pomorskiego. Celem konkursu jest popularyzacja idei integracji europejskiej, wiedzy na temat budżetu UE, programów kulturalnych i edukacyjnych, a także współpracy międzynarodowej Unii Europejskiej wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych i szkół wyższych.

Zgodnie z regulaminem, konkurs składa się z dwóch części: quizu oraz 5 zadań, które umożliwiają uczestnikom sprawdzenie wiedzy i swoich umiejętności w kreatywnym rozwiazywaniu zadań.

Aby wziąć udział w konkursie należy zarejestrować się na stronie www.januszlewandowski.pl/konkurs do dnia 23 marca 2017r.

Nagrodą główną, jest udział w bezpłatnym wyjeździe studyjnym do Parlamentu Europejskiego w Brukseli dla 15 osób z województwa pomorskiego

3. Europejski Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej