Dnia 21 marca poseł Janusz Lewandowski uczestniczył w uroczystym posiedzeniu Senatu z okazji 46. rocznicy powołania Uniwersytetu Gdańskiego. Wręczone zostały nagrody Nauczyciela Roku im Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza dla najlepszych nauczycieli akademickich oraz medale UG i odznaczenia państwowe. Uroczystość jubileuszu poprowadził JM Rektor UG prof. Bernard Lammek. W swoim wystąpieniu podsumował dotychczasowy inwestycyjny, naukowy i dydaktyczny rozwój Uczelni.Uroczystość uświetnił występ Akademickiego Chóru Uniwersytetu Gdańskiego.

Więcej informacji na stronie Uniwersytetu Gdańskiego