Stosunki UE - Rosja

W poniedziałek członkowie komisji Spraw Zagranicznych wymienili poglądy z Aleksejem Puszkowem, szefem komisji ds. międzynarodowych rosyjskiej Dumy. Dyskusja poświęcona była stosunkom UE-Rosja.

Spotkanie Delegacji do Spraw Stosunków z Iranem

W środę miało miejsce kolejne spotkanie Delegacji do Spraw Stosunków z Iranem Parlamentu Europejskiego, której przewodniczącym jest Janusz Lewandowski. Tematem spotkania było omówienie bieżących kwestii związanych z przestrzeganiem praw człowieka w Iranie.

Forum Zarządzania Internetem – wydłużenie mandatu

W czasie kończącej się właśnie sesji plenarnej w Strasburgu odbyła się dyskusja oraz głosowanie poświęcone roli Forum Zarządzania Internetem (IGF). Obecnie toczą się prace nad wzmocnieniem Forum. Uczestnikami Forum Zarządzania Internetem są zarówno rządy, jak i przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe czy środowiska naukowe.

System wymiany informacji o samochodach i kierowcach

We wtorek Parlament Europejski omówił plany wprowadzenia dyrektywy w sprawie ułatwień w zakresie transgranicznej wymiany informacji dotyczących wykroczeń związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego. Projekt dyrektywy przewiduje stworzenie specjalnego systemu wymiany danych, który umożliwi szybką identyfikację i karanie zagranicznych kierowców łamiących przepisy na unijnych drogach. Nowy system ma na celu również równe traktowanie kierowców krajowych i zagranicznych, którzy dzięki istniejącym lukom w przepisach często unikali płacenia mandatów za wykroczenia drogowe.

Podsumowanie sytuacji na Ukrainie

We wtorek, w obecności Wysokiej Przedstawiciel UE F. Mogherini, posłowie omówili sytuację na Ukrainie. Bezpośrednim powodem do debaty była seria ataków rakietowych na miasto Mariupol, w którym zginęło 30 cywilów. Pomimo podpisanego porozumienia nadal prowadzone są walki we wschodniej Ukrainie, przede wszystkim w obrębie Debalcewa, które jest punktem łączącym separatystyczne republiki doniecką i ługańską.

Miliard euro dla młodych bezrobotnych

Komisja Europejska złożyła 4 lutego wniosek o udostępnienie już w tym roku 1 miliarda euro w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Ma to przyspieszyć wdrożenie inicjatywy i pomóc niemal 650 tys. młodych ludzi w szybszym znalezieniu pracy. W Polsce, do której w tym roku ma trafić 75 milionów euro, ze wsparcia w ramach Inicjatywy będą mogły skorzystać osoby w wieku 24- 29 lat mieszkające w regionach, w których bezrobocie wśród tej grupy wiekowej przekracza 25%. Sprawą w PE zajmie się komisja zatrudnienia.

Przygotowanie szczytu Rady Europejskiej

W środę, w obecności przedstawicieli Komisji Europejskiej i Rady UE, posłowie debatowali na temat zaplanowanego na dzisiaj nieformalnego spotkania przywódców państw i rządów UE. Głównym tematem szczytu będzie walka z terroryzmem, w kontekście styczniowych zamachów terrorystycznych w Paryżu. Unijni przywódcy omówią także postępy związane z wdrażaniem unii gospodarczej i walutowej oraz ostatnie wydarzenia na Ukrainie.