Budżet unijny: reforma systemu środków własnych

We wtorek o godzinie 15:00 odbędzie się wspólne wysłuchanie Komisji Kontroli Budżetowej (CONT) i Komisji Budżetowej (BUDG) na temat wyzwań związanych z kontrolą w systemie zasobów własnych UE. Od wielu lat toczy się dyskusja o reformie strony przychodowej i potrzebie wprowadzenia nowych źródeł finansowania budżetu europejskiego. Dzisiejszy system wymaga reformy i uproszczeń, aby uczynić go bardziej przejrzystym, sprawiedliwym a zarazem stabilnym. Propozycje, jakie komisarz ds. budżetu Janusz Lewandowski przedstawił w czerwcu 2011 roku napotkały sprzeciw Wielkiej Brytanii i kilku innych krajów. Zgodnie z ostatecznym porozumieniem dotyczącym Wieloletnich Ram Finansowych 2014-2020 od lutego 2014 roku, specjalna grupa złożona z przedstawicieli Rady, Komisji Europejskiej oraz Parlamentu Europejskiego pod przewodnictwem Mario Montiego, pracuje nad nowymi rozwiązaniami. W Parlamencie Europejskim sprawozdawcą dokumentu dotyczącego reformy systemu strony przychodowej budżetu unijnego będzie Janusz Lewandowski.

Irańscy parlamentarzyści w Parlamencie Europejskim

Po wielomiesięcznych negocjacjach, w pierwszych dniach kwietnia w Lozannie zawarte zostało wstępne porozumienie pomiędzy Iranem a sześcioma mocarstwami w sprawie irańskiego programu nuklearnego. Zawiera ono założenia dla finalnego układu nuklearnego, który ma zostać uzgodniony do 30 czerwca i zagwarantować, że Iran nie wejdzie w posiadanie broni jądrowej. Porozumienie znacząco wpływa na polepszenie bilateralnych stosunków pomiędzy parlamentem irańskim (Majlisem) a Parlamentem Europejskim. Delegacja dziewięciu irańskich parlamentarzystów w skład której wchodzi również kobieta będzie gościć w przyszłym tygodniu w Brukseli. Oprócz dwustronnych spotkań z czołowymi europejskimi politykami, zaplanowano również dyskusje na temat przestrzegania praw człowieka w Iranie, sytuacji na Bliskim Wschodzie oraz nowych obszarów współpracy. Przewodniczącym Delegacji do Spraw Stosunków z Iranem jest Janusz Lewandowski.

Rozmowy o eksporcie gazu do UE z Kongresem USA

W środę w Parlamencie Europejskim gościć będzie delegacja Kongresmenów – członków komisji ds. energii i handlu Izby Reprezentantów na czele z jej przewodniczącym Fredem Uptonem. Kongresmeni wezmą udział w spotkaniu z przedstawicielami Komisji Badań Naukowych, Przemysłu i Energii (ITRE), które dotyczyć będzie m.in. liberalizacji eksportu amerykańskich surowców energetycznych do Unii Europejskiej.