Zapowiedzi tygodnia

Nadzwyczajna sesja PE – ogłoszenie Europejskiego Zielonego Ładu

W środę odbędzie się nadzwyczajna jednodniowa sesja PE, na której przewodnicząca KE, Ursula von der Leyen, przedstawi szczegóły Europejskiego Zielonego Ładu. To sztandarowy program nowej KE, który – poprzez kompleksową transformację energetyki, przemysłu i całej gospodarki – ma doprowadzić do neutralności klimatycznej UE do 2050 r. Większość prac legislacyjnych, związanych z „Zielonym Ładem”, prowadzić będą Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (ENVI) oraz Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE). Członkami komisji ENVI jest Ewa Kopacz, Bartosz Arłukowicz i Adam Jarubas, a komisji ITRE – Jerzy Buzek.

Środa, 11 grudnia, godz. 14:00-16:00, sesja plenarna, Parlament Europejski, Bruksela

Międzykulturowy dialog z Kościołami i Instytucjami Religijnymi

W czwartek odbędzie się XXII konferencja z cyklu: Międzykulturowy dialog z Kościołami i Instytucjami Religijnymi organizowana corocznie przez Grupę EPL w Parlamencie Europejskim. Wydarzenie odbędzie się w Zakonie Libańskich Maronitów w Saint Charbel w Belgii. Inspirację dla organizacji tegorocznej edycji stanowi „Dokument o ludzkim braterstwie dla pokoju światowego i współistnienia”, podpisany na początku roku przez Papieża Franciszka oraz wielkiego imama szejka Ahmad al-Tayyeb z kairskiego Uniwersytetu al-Azhar w Abu Zabi. Do dyskusji nad tym dokumentem, który stanowi kamień milowy w budowaniu relacji pomiędzy wyznaniami, zaproszeni zostali posłowie do Parlamentu Europejskiego, reprezentanci rożnych wyznań religijnych, liczne grono ekspertów w dziedzinie religii oraz dziennikarze. Jednym z prelegentów będzie Jan Olbrycht, współprzewodniczący grupy roboczej EPL ds. dialogu międzykulturowego i religijnego.

Czwartek, 12 grudnia, Zakonie Libańskich Maronitów w Saint Charbel, Belgia

71. rocznica przyjęcia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka

W środę odbędzie się konferencja z okazji 71. rocznicy przyjęcia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, z udziałem Nilsa Muižnieksa, Komisarza ds. praw człowieka przy Radzie Europy w latach 2012-2018. Celem spotkania jest dyskusja na temat tego jak obecnie postrzegamy prawa człowieka oraz czy są one wystarczająco chronione w krajach UE jak również na arenie międzynarodowej oraz czy uzasadnione jest mówienie o „kryzysie praw człowieka”. Współorganizatorem spotkania jest Andrzej Halicki.

Środa, 11 grudnia, godz. 17:00, sala ASP 3H1, Parlament Europejski, Bruksela