Przygotowanie do sesji plenarnej w Strasburgu

Parlament Europejski przygotowuje się do kolejnej sesji plenarnej w Strasburgu. W trakcie czerwcowych obrad poruszone zostaną między innymi kwestie dotyczące praw własności intelektualnej, europejskiej strategii bezpieczeństwa energetycznego, utworzenia unii rynków kapitałowych oraz TTIP.

Zachęcamy do śledzenia przebiegu sesji plenarnej w Internecie:

http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/home.html#banner_session_live

Posiedzenie wyjazdowe Grupy EPL w Budapeszcie

Posłowie należący do Frakcji EPL w Parlamencie Europejskim spotkają się w środę wieczorem w Budapeszcie, aby rozpocząć trzydniowe obrady. Tematem przewodnim spotkania będzie próba wypracowania stanowiska w sprawie wspólnej polityki podatkowej Unii Europejskiej.