Sesja plenarna w Strasbourgu

Sesja plenarna w Strasburgu

W dniach 1-4 lutego w Strasburgu odbędzie się druga w tym roku sesja plenarna Parlamentu Europejskiego. Oprócz głosowań i spotkań frakcji politycznych, w programie posiedzenia znajdują się również spotkania przygotowawcze Komisji Budżetowej oraz Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, w których zasiada poseł Janusz Lewandowski.

Tematy, jakie zostaną poruszone podczas bieżącej sesji to między innymi raport roczny Europejskiego Banku Centralnego za rok 2015, porozumienie w sprawie handlu usługami (TiSA), jak również śródokresowy przegląd unijnej strategii ochrony różnorodności biologicznej.

Poddane dyskusji zostaną również pytania do Komisji Europejskiej w sprawie roli władz lokalnych i regionalnych w europejskich funduszach strukturalnych i inwestycyjnych oraz stosunków handlowych między UE a Chinami.

Zachęcamy do śledzenia sesji plenarnej w Internecie:
http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/home.html