Spotkanie Biura Grupy EPL w Katowicach

Bezpieczeństwo energetyczne UE w wymiarze zewnętrznym i europejska polityka obronna będą głównymi tematami posiedzenia Biura Grupy Europejskiej Partii Ludowej w Katowicach 3 i 4 września. Dyskusja będzie toczyła się wokół projektu dwóch strategicznych dokumentów politycznych europejskiej chadecji, w których europosłowie apelują o stworzenie wspólnej zewnętrznej polityki energetycznej UE, skoordynowanej ze wspólną polityką zagraniczną i bezpieczeństwa. Pozwoliłaby ona Europie zmniejszyć zależność od jednego dostawcy energii oraz wzmocnić odporność na zewnętrzne szoki geopolityczne. W kontekście unijnej polityki obronnej Grupa EPL wskazuje na konieczność wypracowania kompleksowego podejścia do zjawiska wojny hybrydowej i podkreśla znaczenie solidarności oraz współpracy transatlantyckiej w tym obszarze.

Posiedzenie Komisji Budżetowej

Pierwsze spotkanie Komisji Budżetowej po przerwie wakacyjnej odbędzie się 3 września. W programie posiedzenia znajduje się przedstawienie projetku budżetu na rok 2016 i dyskusja na jego temat oraz wystąpienie przedstawiciela Komisji Europejskiej na temat stanu realizacji programu „Horyzont 2020”, instrumentu „Łącząc Europę”, programu COSME i Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

W drugiej części posiedzenia odbędzie się głosowanie nad przyjęciem dokumentu dotyczącego sytuacji na Morzu Śródziemnym i potrzebie całościowego podejścia UE do problematyki migracji.

Zachęcamy do śledzenia obrad Komisji BUDG w Internecie:
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/pl/committees/video?event=20150903-0900-COMMITTEE-BUDG

oraz drugiej części:

http://www.europarl.europa.eu/ep-live/pl/committees/video?event=20150903-1500-COMMITTEE-BUDG

Nieformalne spotkania ministrów państw członkowskich UE

3 września w Luksemburgu odbędzie się spotkanie ministrów obrony państw członkowskich UE dotyczące procesu implementacji wniosków z poprzednich spotkań. Ministrowie otrzymają również informacje dotyczące sześciu aktualnie prowadzonych operacji militarnych w Republice Demokratycznej Konga. Dzień później, 4 września, rozpocznie się dwudniowe, nieformalne spotkanie ministrów spraw zagranicznych państw członkowskich UE.