Posiedzenie Komisji ITRE

 

W dniach 12 i 13 października odbędzie się posiedzenie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE). Tematy przewidziane do dyskusji to między innymi zniesienie opłat roamingowych w Unii Europejskiej, europejska inicjatywa dotycząca przetwarzania w chmurze oraz cyfryzacja przemysłu europejskiego. Podczas pierwszego dnia posiedzeń posłowie będą mieli możliwość dyskusji z Pierre Meulien, dyrektorem zarządzającym Innovative Medicines Initiative, który zaprezentuje jeden z projektów w ramach Horyzontu 2020.

Ponadto, podczas dwudniowego posiedzenia zostaną także poddane pod głosowania tak ważne dokumentu jak ten dotyczący bezpieczeństwa dostaw gazu (raport prof. Jerzego Buzka) oraz tzw. gospodarki w obiegu zamkniętym.

Zachęcamy do śledzenia obrad Komisji ITRE tutaj:

 

http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/schedule