Oświadczenie polskich posłów do Parlamentu Europejskiego

W imieniu polskich posłów do Parlamentu Europejskiego (PO, PSL, PiS, SLD) wyrażamy głębokie ubolewanie z powodu tragicznych wydarzeń w Strasburgu 11.12.2018. Łączymy się w bólu z ofiarami i ich bliskimi.

Wśród ciężko rannych jest nasz rodak, Pan Bartosz mieszkający w Strasburgu. Wspólnie deklarujemy pomoc materialną dla Jego rodziny.

Ryszard Legutko, Janusz Lewandowski, Andrzej Grzyb, Bogusław Liberadzki

Zapowiedzi tygodnia

Ukraina wdraża Umowę Stowarzyszeniową z UE

Na wtorkowej sesji plenarnej w Strasburgu odbędzie się debata, natomiast w środę – głosowanie nad przyjęciem raportu w sprawie wdrożenia umowy stowarzyszeniowej pomiędzy Ukrainą a Unią Europejską. Podkreślone zostaną nie tylko przeprowadzone w ostatnim czasie znaczące reformy na Ukrainie, przed której władzami wciąż stoi wiele wyzwań, ale również sprawozdanie, dotyczące aktualnych wydarzeń w tym kraju, przede wszystkim w kwestii dalszej agresji i prowokacjach ze strony Federacji Rosyjskiej po incydencie na Morzu Azowskim. Czynny udział w pracach nad sprawozdaniem będzie brał prof. Dariusz Rosati, będący przewodniczącym Delegacji do Komisji Parlamentarnej Stowarzyszenia UE-Ukraina.

Debata: Wtorek, 11 grudnia, godz. 15:00, sala plenarna, Parlament Europejski, Strasburg

Głosowanie: Środa, 12 grudnia, godz. 12:00, sala plenarna, Parlament Europejski, Strasburg

Szybsze rozwiązywanie sporów handlowych – Parlament opowiada się za nową uproszczoną procedurą

W środę debatą, a w czwartek głosowaniem posłowie zakończą prace nad raportem z własnej inicjatywy, który wzywa Komisję Europejską do przedstawienia projektu nowej przyspieszonej procedury rozwiązywania sporów handlowych. Procedura miałaby charakter dobrowolny. Stosowana byłaby tylko do transgranicznych sporów handlowych pomiędzy unijnymi firmami i charakteryzowałaby się krótkimi terminami, mniejszą liczbą apelacji i możliwością rozwiązania sporu nawet w pół roku. Obecnie czas trwania całego procesu to nawet kilka lat, w czasie których znaczące ilości kapitału pozostają zamrożone na poczet przyszłego wyroku. Raport wzywa też do przyjrzenia się innym istniejącym już regulacjom, które mogłyby pozytywnie wpłynąć na funkcjonowanie firm na rynku unijnym. Autorem sprawozdania i propozycji nowych rozwiązań prawnych jest Tadeusz Zwiefka

Debata: Środa, 12 grudnia, godz. 18:30, sala plenarna, Parlament Europejski, Strasburg

Głosowanie: Czwartek, 13 grudnia, godz. 12:00, sala plenarna, Parlament Europejski, Strasburg

Sprawiedliwe opodatkowanie cyfrowych gigantów

Jednym z priorytetów Komisji Europejskiej oraz Parlamentu Europejskiego jest dążenie do sprawiedliwej i równej konkurencji firm na Jednolitym Rynku Europejskim. Na tym skupia się również nowa inicjatywa Komisji Europejskiej, która zakłada, aby przedsiębiorstwa cyfrowe, działające w ramach wspólnego rynku, tak jak firmy tradycyjne, płaciły podatki tam, gdzie osiągają swój dochód. Choć kraje członkowskie nie doszły w tej sprawie do porozumienia, 4 grudnia Parlament Europejski podtrzyma swoją decyzję, że należy jak najszybciej podjąć działania w kwestii sprawiedliwego opodatkowania cyfrowych gigantów, bez obciążenia start-upów oraz małych i średnich przedsiębiorstw. W środę, podczas sesji plenarnej, odbędzie się debata na ten temat. Natomiast w czwartek będzie miało mi ejsce głosowanie nad raportem autorstwa prof. Rosatiego w sprawie przepisów dotyczących opodatkowania osób prawnych, które wykazują się znaczącą obecnością na europejskim i globalnym rynku cyfrowym. Popierając Komisję Europejską w jej spostrzeżeniach, prof. Rosati, po konsultacjach z wieloma firmami, zaproponował wprowadzenie m.in. zapisów ułatwiających przedsiębiorstwom i państwom członkowskim prawidłowe egzekwowanie tego prawa. Oprócz bycia autorem dokumentu, prof. Dariusz Rosati pełni także funkcję koordynatora i rzecznika Grupy EPL w komisji TAX3, zajmującej się również m.in. nadużyciami podatkowymi firm cyfrowych.

Debata: Środa, 12 grudnia, godz. 15:00, sala plenarna, Parlament Europejski, Strasburg

Głosowanie: Czwartek, 13 grudnia, sala plenarna, Parlament Europejski, Strasburg

Głosowanie w sprawie Programu Prawa i Wartości

W poniedziałek, w Komisji Wolności Obywatelskich Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (LIBE) odbędzie się głosowanie w sprawie rozporządzenia o Programie Prawa i Wartości. Projekt, który zostanie poddany pod głosowanie, przewiduje zwiększenie wsparcia dla organizacji obywatelskich działających lokalnie i na poziomie europejskim na rzecz takich wartości jak demokracja, praworządność i prawa podstawowe do ponad 1,8 miliarda euro w przyszłym wieloletnim budżecie UE (z 650 milionów zaproponowanych przez Komisję Europejską w maju). Sprawozdawcą cieniem ze strony Europejskiej Partii Ludowej jest europoseł Michał Boni.

Głosowanie: Poniedziałek, 10 grudnia, godz. 19:50, sala Winston Churchill 200, Parlament Europejski

Przyszłość Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności na lata 2021-2027

W poniedziałek zostanie przyjęta przez Komisję Budżetową opinia autorstwa Jana Olbrychta na temat rozporządzenia Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności na lata 2021-2027. Jednym z głównych postulatów opinii jest podwyższenie minimalnej kwoty, którą państwa członkowskie będą musiały przeznaczyć na sfinansowanie tzw. zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich, który w Polsce jest wdrażany przez ZITy (zintegrowane inwestycje terytorialne). Opinia odnosi się również do zaproponowanych przez Komisję Europejską wymogów w zakresie koncentracji tematycznej finansowanych inwestycji, którą posłowie chcą „rozluźnić”, dając dzięki temu większą swobodę krajom członkowskim i regionom w decydowaniu o tematach inwestycji.

Poniedziałek, 10 grudnia, godz. 19:30, sala WIC 100, Parlament Europejski, Strasburg

Parlament Europejski murem za Sencowem

W środę, podczas sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego w Strasburgu, odbędzie się oficjalne wręczenie Nagrody im. Sacharowa przyznawanej za wolność myśli. Tegorocznym laureatem, m.in. z inicjatywy prof. Dariusza Rosatiego, został Oleg Sencow, ukraiński reżyser i filmowiec, skazany na dwadzieścia lat więzienia na Syberii za prowadzenie pokojowych protestów w imię wolności oraz przeciwko okupacji Półwyspu Krymskiego. Ze względu na odbywaną przez niego karę więzienia, szanse na osobiste odebranie owej nagrody są znikome. Po oficjalnym wręczeniu Nagrody im. Sacharowa, Delegacja do Komisji Parlamentarnej Stowarzyszenia UE-Ukraina, pod przewodnictwem prof. Dariusza Rosatiego, weźmie udział w spotkaniu, na którym zostaną wymienione opnie na ww. temat, a także odbędzie się pokaz filmu pt. „Ślad. Państwo Rosyj skie kontra Oleg Sencow”. W związku z powyższym, w celu wsparcia tegorocznego laureata oraz wywarcia nacisku na władze rosyjskie, prof. Dariusz Rosati, jako przewodniczący Delegacji do Komisji Parlamentarnej Stowarzyszenia UE-Ukraina, zainicjował kampanię #LetSentsovGetSakharov, polegającą na publikowaniu zdjęć wraz ze wspominanym hasztagiem. Posłowie z Grupy EPL wzięli aktywny udział w kampanii. Ponadto, w poniedziałek, odbędzie się nadzwyczajne posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych, Praw Człowieka, Bezpieczeństwa i Obrony oraz Delegacji do Komisji Parlamentarnej Stowarzyszenia UE-Ukraina, któremu będzie współprzewodniczył prof. Rosati, wyrażając swoją opinię m.in. w kontekście wątku Olega Sencowa.

Posiedzenie Komisji AFET, DROI, SEDE, D-UA:

Poniedziałek, 10 grudnia, godz. 19:30-21:00, sala Louise Weiss S1.5, Parlament Europejski, Strasburg

Przyznanie Nagrody Sacharowa:

Środa, 12 grudnia, godz. 11:30-12:00, sala plenarna, Parlament Europejski, Strasburg

Spotkanie Delegacji do Komisji Parlamentarnej Stowarzyszenia UE-Ukraina:

Środa, 12 grudnia, godz. 15:00-17:00, sala WIC 200, Parlament Europejski, Strasburg