Sesja plenarna w Strasbourgu

W dniach 9-12 maja odbędzie się już piąta w tym roku sesja plenarna Parlamentu Europejskiego w Strasburgu.
Jedną z najważniejszych debat rozpoczynającej się sesji będzie dyskusja na temat projektu budowy gazociągu Nord Stream 2 – jednym z mówców będzie Janusz Lewandowski, który zabierze głos w imieniu Delegacji PO-PSL w Grupie EPL.
We wtorek, podczas spotkania posłów należących do Komisji Budżetowej z ramienia grupy EPL, przedyskutowane zostaną takie kwestie jak przegląd wieloletnich ram finansowych, osobny budżet dla strefy euro, a także uwzględnienie w budżecie nadwyżki za rok budżetowy 2015.
Zachęcamy do śledzenia bieżącej sesji plenarnej w Internecie:
http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/home.html

Wspólne posiedzenie Delegacji do Spraw kontaktów z Iranem i Irakiem

W środę odbędzie się pierwsze wspólne posiedzenie Delegacji do Spraw kontaktów z Iranem oraz Delegacji do spraw kontaktów z Irakiem. Celem spotkania jest próba oceny wpływu tzw. porozumienia nuklearnego z Iranem na politykę wewnętrzną i zewnętrzną Iraku. W spotkaniu wezmą udział znamienici goście – Ambasador Iraku przy UE dr Jawad al-Hindawy oraz ekspert zajmujący się problematyką bliskowschodnią Adnan Tabatabai. Przewodniczącym Delegacji do Spraw kontaktów Unia Europejska – Iran jest Janusz Lewandowski

Wieloletnie ramy finansowe - raport Janusza Lewandowskiego

Wspomniane już wyżej wieloletnie ramy finansowe (WRF) na lata 2014-2020 będą również tematem technicznego spotkania posłów należących do Komisji Przemysłu, Badań i Energii (ITRE), zaangażowanych z ramienia swoich grup politycznych w prace nad tą kwestią. Spotkaniu przewodniczyć będzie Janusz Lewandowski, jako sprawozdawca do dokumentu dotyczącego WRF na lata 2014-2020 w Komisji ITRE. Celem spotkania będzie wypracowanie tzw. poprawek kompromisowych do tego ważnego dokumentu.