Przygotowanie do sesji plenarnej

Już w przyszłym tygodniu obrady Parlamentu Europejskiego odbędą się Strasburgu. Aby przygotować się do sesji plenarnej posłowie należący do Grupy EPL spotkają się na posiedzeniach tzw. grup roboczych oraz na plenarnym spotkaniu grupy politycznej. W programie przyszłotygodniowej sesji między innymi: oświadczenia Komisji w sprawie przepisów dotyczących podatku VAT od usług cyfrowych, książek i gazet w UE oraz w sprawie jednolitego rynku cyfrowego, sprawozdanie z własnej inicjatywy w sprawie bezpieczniejszej opieki zdrowotnej w Europie, wspólna debata w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, a także dyskusja nad pytaniem ustnym w sprawie inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Przyznanie Europejskiej Nagrody dla Młodzieży im. Karola Wielkiego

We wtorek 12 maja na Uniwersytecie w Akwizgranie odbędzie się ceremonia wręczenia Europejskiej Nagrody dla Młodzieży im. Karola Wielkiego. Nagrodę przyznaje się za projekty realizowane przez młodych ludzi, które promują porozumienie na poziomie europejskim i międzynarodowym jak również sprzyjają rozwojowi wspólnego poczucia europejskiej tożsamości oraz integracji. Spośród złożonych 350 projektów wyłonionych zostanie trzech laureatów.

Więcej o tym wydarzeniu:
http://www.europarl.europa.eu/news/pl/news-room/content/20141211AVI00912/html/Nowa-edycja-Nagrody-im.-Karola-Wielkiego-dla-M%C5%82odzie%C5%BCy!