Posiedzenie Komisji ITRE

W poniedziałek w godzinach 15.00-16.30 w Parlamencie Europejskim w Brukseli odbędzie się spotkanie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. W spotkaniu udział wezmą przedstawiciele holenderskiego rządu – Pan Henk Kamp, Minister Gospodarki, oraz Pan Sander Dekker, Sekretarz Stanu do spraw Ekonomii, Kultury i Nauki. To właśnie do Holandii należeć będzie prezydencja w Radzie UE od stycznia do czerwca 2016 roku.
Kolejnym elementem spotkania będzie podsumowanie Paryskiej Konferencji Klimatycznej (COP 21), w którym udział weźmie Miguel Arias Cañete, komisarz ds. działań w dziedzinie klimatu i energii w Komisji Europejskiej.

Przygotowanie do sesji plenarnej

Już za tydzień w Strasburgu rozpocznie się pierwsza w 2016 roku sesja plenarna Parlamentu Europejskiego. W tym tygodniu w Brukseli spotkają się tzw. Grupy Robocze EPL aby omówić najważniejsze dokumenty przewidziane do rozpatrzenia na przyszłotygodniowym spotkaniu. Będą to między innymi: sprawozdanie roczne dotyczące polityki konkurencji UE, bilans obecnej sytuacji i przyszłe wyzwania związane z regulacją usług finansowych w UE, strategie nabywania umiejętności służące zwalczaniu bezrobocia ludzi młodych, debata na temat jednolitego rynku cyfrowego oraz harmonizacji rynku wewnętrznego. Na wtorek zaplanowano debatę na temat obecnej sytuacji w Polsce.

Konferencja na temat ruchu drogowego w Brukseli

W sobotę 23 stycznia w godzinach 14.40-17.15 odbędzie się w Brukseli debata na temat problemu płynności ruchu drogowego w tymże mieście. Organizatorzy wydarzenia wskazują, iż Bruksela to miasto, w którym korki uliczne są o 30% częstsze niż w innych, podobnej wielkości, miastach europejskich. Ponad 2 lata po opracowaniu 50 pomysłów na upłynnienie ruchu ulicznego w Brukseli problem wydaje się być nierozwiązany. Podczas spotkania, w którym weźmie udział m.in. Pascal Smet, Minister ds. mobilności, omówione zostaną sprawy takie jak przyszłe inwestycje w infrastrukturę publiczną oraz potencjał technologii komputerowej w postaci aplikacji telefonicznych i biletów on-line.

Więcej informacji:

www.beci.be/activites/events/la_mobilite_bruxelloise_fait_debat_au_salon_de_l_auto/