Mówienie prawdy nie może być zdradą

Wystąpienie Posła Janusza Lewandowskiego podczas debaty dot. ‚niezawisłości sądownictwa w Polsce’, 13 czerwca, Strasburg:

„Panie Przewodniczący! Dziś Parlament Europejski, stając w obronie niezawisłego sądownictwa i konstytucji, staje po stronie polskich obywateli, a mój głos niech będzie przestrogą co do losu Polek i Polaków, jeżeli demontaż państwa prawa zostanie doprowadzony do końca. Bo chodzi o instytucje, które są gwarancją wolności, które chronią przed nadużyciami władzy, i jeśli ich brakuje, jest się bezbronnym wobec machiny państwa.

Wiedzą o tym Polki, których dane personalne były spisywane przez policjanta tylko dlatego, że zadały niewygodne pytania któremuś z ministrów. Wie o tym młody człowiek, który nieszczęśliwie pojawił się na trasie kolumny samochodów rządowych, a teraz jest obwiniany o katastrofę rządowej limuzyny. Dowie się o tym każdy, kto wejdzie w spór sądowy z sąsiadem, jeżeli ten sąsiad będzie należał do rządzącej partii.

Wiemy także, jakim nieszczęściem może być ingerencja polityczna w system sądownictwa. Przypadek Tomasza Komendy. Ówczesny minister sprawiedliwości, dziś na pomnikach, z góry uznał go za winnego, za zbrodniarza. Szybki proces. Dożywocie. Po osiemnastu latach w więzieniu okazało się, że jest zupełnie niewinną osobą. Na szczęście jest na wolności. Ochrona niezawisłych sądów to jest ochrona zwykłego człowieka.

Ale jest coś więcej, bo to także wiarygodność polskiego systemu sądownictwa w europejskiej przestrzeni prawnej, również na wspólnym rynku, gdzie trzeba mieć pewność inwestowania i pozyskiwania inwestycji.

A prawda jest znana. Jest zawarta w dokumentach Komisji Weneckiej, Komitetu Praw Człowieka ONZ, we wszystkich ciałach i ekspertyzach, które zachodnia demokracja powołała do tego, żeby stwierdzić stan praworządności w danym kraju.

Niestety Trybunał Konstytucyjny jest fasadą niezdolną do oceny konstytucyjności ustaw. Niestety w sądach jest coraz więcej prezesów spolegliwych, a coraz mniej niezawisłych. Niestety Krajowa Rada Sądownictwa powstała z klucza partyjnego. Ale jest ostatni bastion – Sąd Najwyższy. Tylko też już się chwieje, bo rzeczywiście już 3 i 4 lipca może być wymienione 40% składu tego sądu w wyniku wymuszonego przejścia na emeryturę. A jest to organ, który ocenia ważność wyborów, więc jest to egzystencjalny problem polskiej demokracji. Stąd dramatyczne apele o skierowanie skargi do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości lub chociażby zawieszenie tej ustawy, co pozwoliło na przykład ocalić przed dewastacją jedyną w Europie Puszczę Białowieską.

Rozmawiamy o tym w stulecie polskiej niepodległości. Wtedy, po niezwykłym zwycięstwie, które zatrzymało bolszewicką nawałnicę na przedmieściach Warszawy (nazywamy to „cudem nad Wisłą”, rok 1920), marszałek Piłsudski, zwracając się do polskiej młodzieży, powiedział: „My Wam wywalczyliśmy niepodległość ojczyzny, a Wy będziecie w niej żyć, pracować i rządzić. Zapamiętajcie. Jeżeli zwrócicie się na Wschód, to minimum o jeden wiek cofniecie się z kulturą i ekonomią. Jeżeli zwrócicie się na Zachód, minimum o jeden wiek szybciej Polska będzie się rozwijać”.

Więc pozostawił nam w testamencie definicję zdrady polskiej racji stanu. Zdradza polską rację stanu, tak jak kiedyś Targowica, ten, kto chce znowu Polskę cofać na Wschód, kto chce osłabiać więzi z Zachodem, kto chce osłabiać Unię Europejską. Mówienie prawdy nie może być zdradą. Ja się spodziewam fali hejtu, co tylko potwierdzi, że wypowiadam niewygodne prawdy. Obrona konstytucji jest obowiązkiem. Polska potrzebuje dzisiaj patriotyzmu konstytucyjnego, dlatego stając dzisiaj w obronie konstytucji, w obronie niezawisłości sądów, wstajemy i upominamy się o prawa Polek i Polaków.”

Wideo wystąpienia: http://www.europarl.europa.eu/plenary/PL/vod.html?mode=unit&vodLanguage=PL&vodId=1528895729345

Komunikat delegacji PO w Parlamencie Europejskim

Dziś w Parlamencie Europejskim odbyła się kolejna debata na temat niezawisłości sądownictwa w Polsce. Debata miała na celu przedyskutowanie możliwości skierowania do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości ustawy o Sądzie Najwyższym.

Sytuacja dotycząca praworządności jest już od pewnego czasu powodem niepokoju wszystkich instytucji europejskich. Praworządność, niezawisłość sądownictwa i poszanowanie wolności obywatelskich są podstawą zdrowej demokracji.

Jesteśmy zaniepokojeni oddalaniem się Polski od Unii Europejskiej. Polski rząd podważa uprawnione oczekiwania obywateli, przywiązanych do Unii Europejskiej i europejskich wartości. Największy niepokój budzi niezawisłość polskiego systemu sądownictwa z jasnym podziałem władzy i kompetencje Sądu Najwyższego.

Dlatego zwracamy się do Komisji Europejskiej, aby użyła wszelkich dostępnych instrumentów, w tym Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości by doprowadzić do tego, aby polski rząd przestrzegał prawa europejskiego i europejskich standardów – tak jak podkreślił Przewodniczący Europejskiej Partii Ludowej Joseph Daul po posiedzeniu Rady Politycznej EPL w dniu 5 czerwca.

Zapowiedzi tygodnia

Debata o niezależności wymiaru sprawiedliwości w Polsce

W środę, w obecności przedstawicieli Komisji Europejskiej i Rady UE, posłowie odbędą debatę nt. niezależności wymiaru sprawiedliwości w Polsce w kontekście zmian przeprowadzonych przez rząd Prawa i Sprawiedliwości. Grupa EPL wielokrotnie podkreślała, że praworządność i niezależność władzy sądowniczej są podstawą demokracji i członkostwa w UE.

Środa, 13 czerwca, godz. 15:00, Parlament Europejski, Strasburg

Bariery strukturalne i finansowe w dostępie do kultury

Podczas przyszłotygodniowej sesji plenarnej Parlament Europejski przyjmie sprawozdanie ws. barier strukturalnych i finansowych w dostępie do kultury, będące pierwszym całościowym sprawozdaniem Komisji Kultury i Edukacji PE dotyczącym w sposób bezpośredni zagadnienia dostępu do kultury. Celem sprawozdania jest przeprowadzenie przekrojowej analizy istniejących przeszkód w dostępie do kultury i uczestnictwa w kulturze. Zasięg tematyczny sprawozdania jest zdecydowanie szerszy niż wskazywałby jego tytuł. Dotyczy ono bowiem nie tylko barier strukturalnych i finansowych w dostępie, ale także społecznych i cyfrowych oraz zdecydowanie najważniejszego problemu – barier edukacyjnych. Dostęp i uczestnictwo w kulturze są zagadnieniami leżącymi u podstaw polityki kulturalnej zarówno z perspektywy narodowej, jak i wspólnotowej oraz powinny być rozpatrywane jako zagadnienia o charakterze przekrojowym. Dokument w związku z tym ze szczególną mocą podkreśla znaczenie koordynacji polityki kulturalnej z innymi dziedzinami polityki, takimi jak polityka edukacyjna, społeczna, gospodarcza, regionalna, zagraniczna, cyfrowa czy medialna. Autorem sprawozdania jest poseł Bogdan Zdrojewski.

Środa, 13 czerwca, godz. 21:30, debata plenarna, Parlament Europejski, Strasburg

Czwartek, 14 czerwca, godz. 12:00, głosowanie plenarne, Parlament Europejski, Strasburg

Pomoc makrofinansowa dla Ukrainy

We wtorek odbędzie się debata, a w środę głosowanie w sprawie udzielenia dalszej pomocy makrofinansowej dla Ukrainy. Pomoc makrofinansowa UE jest nadzwyczajnym instrumentem stosowanym w sytuacjach wyjątkowych, aby zaradzić poważnym trudnościom w zrównoważeniu bilansu płatniczego w państwach trzecich. Od początku kryzysu w 2014r. Komisja już po raz czwarty proponuje operację udzielenia takiej pomocy. Tym razem Komisja Europejska proponuje kwotę 1 mld EUR, która zostanie wypłacona w formie średnio- i długoterminowych pożyczek w celu przezwyciężenia słabości gospodarki. Pomoc UE ma również stanowić bodziec do przyspieszenia reform na Ukrainie, co ma się dokonać dzięki uzgodnieniu z władzami Ukrainy protokołu, w którym zostanie określony odpowiedni pakiet działań wspierających. Od tych działań jest uzależniona wypłata środków pomocowych. Autorem sprawozdania jest poseł Jarosław Wałęsa.

Wtorek 12 czerwca 2018 godz.19:00, debata plenarna, Parlament Europejski, Strasburg

Środa 13 czerwca 2018, godz.12:30, głosowanie plenarne, Parlament Europejski, Strasburg