O kluczowych relacjach z Iranem

„Im mniej przewidywalna jest Ameryka prezydenta Trumpa, tym większa odpowiedzialność spoczywa na Unii Europejskiej. Rozmawiamy dzisiaj o najbardziej zapalnym regionie świata, gdzie rodzą się rozmaite zagrożenia dla naszego bezpieczeństwa. Cieszy mnie jako szefa Delegacji do spraw Iranu, że Unia Europejska mówi jednym głosem w sprawie tak fundamentalnej jak porozumienie nuklearne. Nie ma więc kłopotu z ustaleniem numeru telefonu do Europy. Uważam, że ten układ jest zwycięstwem cierpliwej, wytrawnej dyplomacji i rzeczywistym filarem międzynarodowej strategii nierozprzestrzeniania broni jądrowej, a także zwycięstwem tych sił w Iranie, które opowiadają się za stopniowym otwieraniem tego wielkiego kraju i jego modernizacją. I właśnie w tym duchu, w tym tonie – engagement, a nie disengagement – rozmawialiśmy podczas niedawnej wizyty w Teheranie i z władzami parlamentu – Madżlis, i z przedstawicielami rządu. Rozmowy prowadzone były nie tylko o sprawach, które mogą zbliżać, ale też mocno stawiane były punkty sporne: przede wszystkim dwuznaczna rola Iranu w regionie – właśnie tak zapalnym regionie, po drugie nadużywanie kary śmierci, po trzecie szeroko rozumiane prawa człowieka. Pan Ahmadreza Djalali też był na mojej liście interwencji przy różnych okazjach rozmów z rozmaitymi oficjelami tego kraju. Jutro będzie zresztą okazja przy wideokonferencji z ambasadorem Iranu przy Unii Europejskiej, żeby ten problem poruszyć. Ale zwycięża dialog. Mam taką nadzieję. Dziękuję”

Wystąpienie Posła Janusza Lewandowskiego podczas debaty dot. ‚porozumienia jądrowego z Iranem’, 12 grudnia, Strasburg

Wideo wystąpienia:

http://www.europarl.europa.eu/plenary/PL/vod.html?mode=unit&vodLanguage=PL&vodId=1513103866776

Zdjęcia z wizyty w Iranie (25-27 listopada):

6

2

1

3