Zapowiedzi tygodnia

Negocjacje budżetu UE na rok 2020

W piątek 15 listopada odbędzie się posiedzenie komitetu pojednawczego, którego zadaniem jest wypracowanie porozumienia w sprawie wspólnego projektu budżetu UE na rok 2020. Posiedzenie komitetu pojednawczego jest częścią prac w ramach procesu tzw. koncyliacji, czyli procedury pojednawczej. Jest ona ostatnim etapem negocjacji między dwiema instytucjami UE, które posiadają uprawnienia budżetowe: Parlamentem (reprezentującym obywateli UE) i Radą (przedstawicielami krajów członkowskich). Komitet pojednawczy, złożony z przedstawicieli Rady i takiej samej liczby posłów reprezentujących Parlament, ma 21 dni na osiągnięcie porozumienia w sprawie wspólnego tekstu. Piątkowe posiedzenie to niemal ostatnia szansa, aby przedstawiciele dwóch unijnych instytucji wynegocjowali ostateczny kształt przyszłorocznego budżetu. Jeśli komitetowi nie uda się osiągnąć konsensusu przed upływem wymaganego Traktatem 21-dniowego terminu, który upływa w poniedziałek 18 listopada, Komisja Europejska będzie musiała przedstawić nowy projekt budżetu. W posiedzeniu wezmą udział Jan Olbrycht oraz Janusz Lewandowski.

Piątek, 15 listopada, Europa Building, Bruksela

Polskie ciepłownictwo a europejski „Green Deal”

Rola ciepłownictwa w transformacji energetycznej Polski i wdrażaniu europejskiego „Zielonego Ładu”, a także w walce ze smogiem i ubóstwem energetycznym – to główne tematy, organizowanego przez polski niezależny think-tank, Forum Energii, spotkania m.in. z przedstawicielami Komisji Europejskiej, państw członkowskich i Europejskiego Banku Inwestycyjnego, europosłami i dziennikarzami. Połączone ono będzie z prezentacją – przygotowanego przez Forum Energii – raportu nt. „Czyste ciepło 2030 – strategia zmian”. Dyskusję podsumuje Jerzy Buzek.

Środa, 13 listopada, godz. 12:30-15:00, Leopold Hotel, rue du Luxembourg 35, Bruksela

30 rocznica podpisania Konwencji o Prawach Dziecka

W środę 13 października Parlament Europejski przeprowadzi debatę z okazji 30 rocznicy podpisania Konwencji o Prawach Dziecka. Konwencja jest najważniejszym dokumentem określającym prawa dziecka i jest najszerzej ratyfikowanym na świecie dokumentem z zakresu praw człowieka. Prawa dzieci powinny być w centrum zainteresowania nie tylko Parlamentu Europejskiego, ale wszystkich, którzy myślą o przyszłości. Obchody rocznicy przypominają o tym co zostało osiągnięte i są też okazją do dyskusji nad założenia i zobowiązaniami, które powinny być podejmowane na rzecz realizacji praw dzieci. Głos w debacie zabierze Ewa Kopacz, wiceprzewodnicząca PE i Koordynatorka Parlamentu Europejskiego ds. Dzieci.

Środa, 13 listopada, godz. 15:00, Parlament Europejski, Bruksela

Europarlament przeciwko penalizacji edukacji seksualnej w Polsce

Na najbliższej sesji plenarnej PE w Brukseli, europosłowie zagłosują nad projektem rezolucji ostrzegającym przed potencjalnymi zagrożeniami jakie może za sobą nieść wprowadzenie nowelizacji kodeksu karnego w Polsce, proponowanego przez komitet inicjatywy ustawodawczej „Stop Pedofilii”. Projekt rezolucji, alarmuje między innymi, że bardzo niejasne i dysproporcjonalne  sformułowania proponowane w nowelizacji prowadzą de facto do kryminalizacji edukacji seksualnej nieletnich i zagrażają wszystkim osobom, w tym nauczycielom, opiekunom, pracownikom służby zdrowia, autorom i wydawcom, organizacjom społecznym, dziennikarzom czy też rodzicom. Tekst rezolucji został uzgodniony pomiędzy najważniejszymi, pro-europejskimi klubami parlamentarnymi PE. Z ramienia Grupy EPL prace nad tekstem nadzorowała Elżbieta Łukacijewska, członkini Komisji FEMM.

Czwartek, 14 listopada, godz. 11:30, Parlament Europejski, Bruksela