Ostatnia w tym roku sesja plenarna w Strasbourgu

W dniach 12-15 grudnia w Strasbourgu odbędzie się ostatnia w tym roku sesja plenarna Parlamentu Europejskiego, podczas której posłowie wraz z przedstawicielami Rady i Komisji Europejskiej przedyskutują najpilniejsze zagadnienia polityki UE, takie jak migracja, bezpieczeństwo, rozwój społeczny oraz stosunki zewnętrzne. Podczas spotkania posłowie będą również debatować z wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej Marošem Šefčovičem, odpowiedzialnym za Unię Energetyczną nad pakietem propozycji przepisów dotyczących zapewnienia wszystkim Europejczykom „czystej energii”.

Innymi tematami przewidzianymi do dyskusji w tym tygodniu to m.in.: dostęp do rynku usług portowych i przejrzystość finansowa portów, sytuacja w zakresie praw podstawowych w Unii Europejskiej w 2015 r. oraz reformy rynku pracy i stosunki pracy w Grecji.

Podczas spotkania odbędzie się również uroczystość wręczenia Nagrody Sacharova 2016 na rzecz Wolności Myśli.

Podczas bieżącej sesji plenarnej Parlament Europejski po raz kolejny w tym roku będzie debatował o stanie demokracji i praworządności w Polsce. Debata rozpocznie się od oświadczenia Komisji w tej sprawie.

Zachęcamy do śledzenia sesji plenarnej w Internecie

http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/home.html