Wystąpienie podczas sesji plenarnej

„W programie Rady Europejskiej znajdują się obecnie kwestie, które przesądzają o wiarygodności Unii Europejskiej: kontrola migracji, poczucie bezpieczeństwa, obniżenie zagrożeń terrorystycznych, Brexit. To są gorące tematy debaty europejskiej w dzisiejszych czasach. Tu rodzą się ludzkie lęki, a z tych lęków czerpie moc antyeuropejski populizm, który jeszcze je podsyca. Rzeczywiście jest to sprawdzian mocy sprawczej i użyteczności Unii Europejskiej w oczach zwykłych obywateli.

Jeśli chodzi o migrację, oczywistym wyzwaniem jest dzisiaj szlak wiodący przez Libię i Morze Śródziemne z uwagi na rozpad państwowości libijskiej i powstanie zorganizowanego przemysłu przemytu ludzi. Należy wdrażać przyjęte już zobowiązania, nie ma czasu na deklaracje (mówił o tym Manfred Weber). Trzeba wdrożyć deklarację maltańską i zreformować europejski system azylowy.

Jakby mało było tych wyzwań, po raz pierwszy mamy nieprzewidywalnego partnera po drugiej stronie Atlantyku, i dlatego ma sens organizowanie własnej europejskiej polisy ubezpieczeniowej. O ile jednak trudno będzie znaleźć wspólny język z prezydentem Stanów Zjednoczonych w kwestiach klimatu czy światowego handlu, to wymiar obronny Unii Europejskiej powinien powstawać w pełnej synergii z NATO, nie wykluczam bowiem, że prezydent Trump potwierdzi amerykańskie zobowiązania w Polsce, gdzie przyjedzie w dniu 6 lipca. Inspiracją powinna być także wspólna deklaracja Unii Europejskiej i NATO przyjęta w zeszłym roku w Warszawie”.

Wystąpienie Posła Janusza Lewandowskiego podczas sesji plenarnej Parlamentu europejskiego w Strasburgu, 14 czerwca.

http://www.europarl.europa.eu/plenary/PL/vod.html?mode=unit&vodLanguage=PL&vodId=1497427457659

Sesja plenarna w Strasburgu

Rozpoczęła się kolejna sesja plenarna w Strasburgu. Jednym z zasadniczych tematów będą konsekwencje wyborów parlamentarnych w Wielkiej Brytanii. Właśnie na ten temat poseł Janusz Lewandowski zabierze głos w środę rano podczas debaty dot. przygotowania do posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 22–23 czerwca.

Sesja plenarna obfituje w kwestie ważne dla delegacji PO-PSL (przewodniczy jej Janusz Lewandowski): finansowanie badań i innowacji; polityka spójności; unijna strategia przeciwko luce emerytalnej.

Jeszce dziś posłowie będą debatować na temat polityki spójności. Dyskusja zogniskuje się wokół dwóch sprawozdań: pierwsze dotyczy przyszłości polityki spójności z perspektywy finansowej po 2020 roku, drugie – skutecznych trybów przedstawiania osiągnięć funduszy strukturalnych i inwestycyjnych. Obydwoma aspektami (z perspektywy budżetowej) zajmował się jako opiniodawca poseł Jan Olbrycht, natomiast poseł Krzysztof Hetman koordynował z ramienia Grupy EPL prace nad dokumentem dotyczącym kształtu polityki spójności w nowej perspektywie finansowej po roku 2020.

120 miliardów euro na badania i innowacje w Europie na lata 2021-2027 – to jeden z głównych postulatów raportu nt. programu finansowania badań naukowych i innowacji Horyzont 2020 oraz następującego po nim 9-ego programu ramowego w zakresie badań i innowacji. Prace nad raportem koordynowała prof. Barbara Kudrycka. Głosowanie odbędzie się we wtorek.

W poniedziałek zostanie przedstawione sprawozdania z przygotowań projektu unijnej strategii mającej zapobiegać różnicom w wysokości emerytur ze względu na płeć. To pierwszy dokument na ten temat. Nie tylko postuluje on rozszerzenie możliwości zatrudniania kobiet, podkreśla konieczność tworzenia warunków pozwalających na łączenie życia zawodowego z rodzinnym. Prace nad nim koordynowała Dr Agnieszka Kozłowska-Rajewicz. Głosowanie w Parlamencie odbędzie się następnego dnia.

Środa będzie także dniem debaty nt. przyszłości polityki klimatycznej (po zapowiedzi Donalda Trumpa o wycofaniu się USA z Porozumienia Paryskiego). Udział w niej weźmie przewodniczący Komisji Przemysłu, Badań naukowych i Energii Jerzy Buzek.

W czwartek odbędzie się głosowanie nad rezolucją wzywającą do zwiększenia przejrzystości działań platform internetowych. Chodzi o przestrzeganie praw autorskich oraz odpowiedzialność za upowszechnianie fałszywych informacji. W debacie plenarnej udział wezmą posłowie Michał Boni i Jerzy Buzek.

Erasmus ma 30 lat !

Na Erasmusie niestety nie byłem, ale wystawę na 30-lecie zwiedziłem. #ErasmusPlus

 

A

Wtorek 13 czerwca, Strasburg