Unia rynków kapitałowych - raport Janusza Lewandowskiego przyjęty!

W dzisiejszym głosowaniu Komisja Przemysłu, Badań i Energii Parlamentu Europejskiego przyjęła, stosunkiem głosów 50:8, opinię Janusza Lewandowskiego na temat planowanej unii rynków kapitałowych. Jest to jeden z flagowych projektów zapowiedzianych przez Komisję Junckera, który poprzez ułatwienie dostępu do szerszego zakresu źródeł finansowania ma za zadanie wzmocnić osłabiony kryzysem sektor małych i średnich przedsiębiorstw. Jednym z jego głównych założeń jest zniesienie barier w swobodnym przepływie kapitału oraz barier blokujących transgraniczne inwestycje w całej Unii.

Chodzi przede wszystkim o zapewnienie przedsiębiorcom alternatywnych źródeł pozyskiwania kapitału. W porównaniu z innymi częściami świata finansowanie oparte na rynku kapitałowym jest w Unii Europejskiej dość słabo rozwinięte, np. w USA sektor małych i średnich przedsiębiorstw pozyskuje pięć razy więcej środków finansowych na rynkach kapitałowych niż ma to miejsce w UE, a takie rozwiązania jak venture capital, peer to peer lending czy crowdfudning są coraz szerzej stosowane – tłumaczy Janusz Lewandowski.

Podczas zeszłotygodniowej debaty w Strasburgu Komisja Europejska zapowiedziała szereg działań o charakterze legislacyjnym i pozalegislacyjnym, których celem będzie stworzenie bardziej wydajnego rynku kapitałowego dla wszystkich 28 państw członkowskich.

– W swoim raporcie przestrzegam przed zbytnim przeregulowaniem tego pomysłu. Istotnym jest, aby nowe rozwiązania nie doprowadziły do wzrostu kosztów, jak i obciążeń dla tych, którzy będą chcieli skorzystać z oferty rynków kapitałowych – powiedział Janusz Lewandowski.

Spotkanie Komisji Przemysłu, Badań i Energii

We poniedziałek w godzinach 15:00-18:30 oraz we wtorek 9:00-12:30 i 15:00-18:30 odbędą się kolejne spotkania Komisji Przemysłu, Badań i Energii. Program spotkania zakłada między innymi dyskusję z dyrektorem generalnym DG CNECT Roberto Violą na temat jednolitego rynku cyfrowego oraz wymianę poglądów z członkiem Europejskiego Trybunału Obrachunkowego odpowiedzialnym za stosunki instytucjonalne Villem Italą. Oprócz głosowania na temat raportu dotyczącego unii rynków kapitałowych członkowie komisji będą także głosować nad dokumentami dotyczącymi europejskiego jednolitego rynku łączności elektronicznej, rozwoju zrównoważonego europejskiego przemysłu obróbki metali nieszlachetnych oraz nad raportem Ku gospodarce opartej na danych. Wtorkowe posiedzenie komisji będzie połączonym spotkaniem z komisją IMCO.

Zachęcamy do obejrzenia relacji tutaj.

Spotkanie Komisji Budżetowej

W poniedziałek w godz. 16.00 – 17.00 oraz we wtorek w godz. 9.00 – 12.30 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetowej Pogram spotkania zakłada głosowania nad uruchomieniem instrumentów elastyczności na potrzeby natychmiastowych środków budżetowych w ramach Europejskiego programu w zakresie migracji oraz nad budżetem ogólnym Unii Europejskiej na rok budżetowy 2016 – wszystkie sekcje. We wtorek odbędą się również prezentacje analiz na temat „Jak państwa członkowskie uwzględniają w swoich budżetach składki na rzecz UE?” oraz „Budżet UE a równość płci”.

Zachęcamy do obejrzenia relacji tutaj.