Posiedzenie grup roboczych Budżet oraz Ekonomia i Środowisko

28 czerwca odbędą się posiedzenia dwóch grup roboczych: Budżet oraz Ekonomia i Środowisko. Podczas spotkania grupy budżetowej posłowie przedyskutują między innymi projekt budżetu korygującego numer 2/2016, jak również przegląd wieloletnich ram finansowych na lata 2014-2020 (sprawozdanie posła Jana Olbrychta). Na posiedzeniu grupy roboczej Ekonomia i Środowisko posłowie odniosą się do kwestii takich jak bezpieczeństwo sieci i informacji w obrębie UE, Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa na Morzu, możliwości budżetowych strefy euro, jak również systemów dochodów minimalnych oraz zawodowych gwarancji dla młodzieży. Przedyskutowane zostanie także zgłoszenie przez Grupę EPL pytania do Komisji Europejskiej w spawie niemieckiej ustawy o płacy minimalnej w sektorze transportowym MiLoG (z inicjatywy delegacji PO-PSL w Grupie EPL).

Nadzwyczajna sesja plenarna Parlamentu Europejskiego

28 czerwca odbędzie się nadzwyczajna sesja plenarna PE w Brukseli, której celem będzie głosowanie nad rezolucją w sprawie tzw. Brexitu, czyli wyjścia Wielkiej Brytanii ze struktur Unii Europejskiej.