Raport Janusz Lewandowskiego przyjęty!

We wtorek podczas sesji plenarnej w Strasburgu europosłowie przyjęli sprawozdanie w sprawie metod i procedur dotyczących udostępniania zasobów własnych UE. Dokument podkreśla m.in. potrzebę ustanowienia skutecznych przepisów, na podstawie których państwa członkowskie będą dokonywały terminowych wpłat do wspólnotowego budżetu. Brak sprawnych mechanizmów regulujących tę kwestię powoduje poważne opóźnienia w płatnościach, działając na niekorzyść beneficjentów korzystających z unijnego wsparcia.

Szczyt Europejskiej Partii Ludowej

W czwartek odbędzie się szczyt Europejskiej Partii Ludowej (EPL), który poprzedzi popołudniowe spotkanie Rady Europejskiej. Podczas szczytu liderzy EPL poruszą kwestię bezpieczeństwa energetycznego UE, w tym gazociągu Nord Stream 2, negocjacji pomiędzy Brukselą a Londynem w świetle planowanego w Wielkiej Brytanii referendum na temat dalszego członkostwa w UE, a także kwestię kryzysu uchodźców.