Tadeusz Zwiefka wiceprzewodniczącym Grupy EPL

tadeusz-zwiefka-486x320

 

Poseł Tadeusz Zwiefka został dziś wybrany na funkcję wiceprzewodniczącego Grupy Europejskiej Partii Ludowej – największej grupy politycznej w Parlamencie Europejskim skupiającej 216 posłów z 27 państw członkowskich UE.

– To ogromny zaszczyt i wyróżnienie oraz docenienie mojej 12 letniej pracy przez koleżanki i kolegów z 27 państw członkowskich. Wieloletnie doświadczenie pozwoli mi jeszcze skuteczniej dbać o polskie interesy w największej grupie politycznej w Parlamencie Europejskim – powiedział poseł Zwiefka po ogłoszeniu wyników wyborów.

Jako wiceprzewodniczący Grupy EPL, Tadeusz Zwiefka wejdzie w skład Prezydium Grupy. Składa się ono z przewodniczącego i 10 wiceprzewodniczących. Członkowie Prezydium uzgadniają między sobą podział zadań, w tym funkcje przewodniczących stałych grup roboczych. Prezydium Grupy koordynuje pracę posłów frakcji we wszystkich 20 komisjach parlamentarnych oraz rekomenduje stanowisko Grupy na sesje plenarne PE.

Posiedzenie Grupy Roboczej Budżet oraz Ekonomia i Środowisko

W dniach 14 i 15 listopada odbyły się posiedzenia dwóch grup roboczych, których celem było przygotowanie do przyszłotygodniowej sesji plenarnej w Strasburgu. Podczas spotkania grupy Ekonomia i Środowisko zostały przedyskutowane takie tematy jak: działanie i nadzorowanie instytucji programów emerytalnych, nowe możliwości dla małych firm transportowych, międzynarodowe umowy w dziedzinie lotnictwa, a także dostęp do informacji przeciwko praniu brudnych pieniędzy przez organy podatkowe.

Natomiast, na posiedzeniu grupy budżetowej, posłowie przedyskutowali m.in. raport dotyczący budżetu 2017, średniookresowy przegląd Wieloletnich Ram Finansowych (MFF)  oraz kwestie wprowadzenia regulacji odnowienia zatwierdzania substancji czynnej bentazonu.