Posiedzenie Komisji Budżetowej

W poniedziałek o godzinie 16:00 oraz we wtorek o godzinie 9:00 obędą się posiedzenia komisji budżetowej (BUDG). Program posiedzenia zakłada między innymi wymianę poglądów na temat Budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2016 (wszystkie sekcje oraz Komisja). Posłowie zagłosują także nad uruchomieniem środków z Funduszu Solidarności UE w sprawie klęsk żywiołowych, jakie nawiedziły Bułgarię i Grecję w tym roku. We wtorek przed posiedzeniem koordynatorów nastąpi wymiana poglądów z Wiceprzewodniczącą Komisji Europejskiej Kristaliną Georgievą na temat budżetowania zadaniowego.

Zachęcamy do śledzenia obrad Komisji BUDG w Internecie tutaj.

Spotkanie Ministrów Spraw Wewnętrznych

W poniedziałek odbędzie się spotkanie ministrów spraw wewnętrznych państw członkowskich UE w celu omówienia kryzysu imigracyjnego. Na spotkaniu nastąpi oficjalne przedstawienie planu Junckera dotyczącego rozdzielenia liczby 160 tysięcy uchodźców.

Mini Sesja plenarna w Brukseli

W środę o godzinie 15:00 rozpocznie się mini-sesja plenarna w Brukseli. Program sesji zakłada między innymi debatę na temat konkluzji Rady ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych w sprawie migracji oraz przygotowanie do szczytu ONZ w sprawie zróżnicowanego rozwoju, jak również do konferencji COP21 w Paryżu.

 

Zachęcamy do śledzenia obrad mini sesji plenarnej w Internecie tutaj.

Gaz łupkowy – polskie doświadczenia

W czwartek odbędzie się w Brukseli konferencja nt. gazu łupkowego „Unconventional hydrocarbons – Polish experience in European dimension”, współorganizowana przez Ministerstwo Środowiska,  Państwowy Instytut Geologiczny i Stałe Przedstawicielstwo RP przy UE. Celem półdniowej konferencji jest omówienie polskich doświadczeń i analiz, które mogą stanowić istotny wkład do strategii Unii Energetycznej.