Posiedzenie Komisji ITRE

W dniach 16-17 marca odbędzie się posiedzenie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Tematy do omówienia podczas dwudniowego spotkania to między innymi pakiet dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym, implementacja raportu w sprawie efektywności energetycznej, transatlantyckie partnerstwo handlowo-inwestycyjne (TTIP), umowa o współpracy w zakresie Globalnego Systemu Nawigacji Satelitarnej (GNSS) do celów cywilnych pomiędzy Wspólnotą Europejską a Republiką Korei, sprawozdanie z postępów w dziedzinie energii odnawialnej oraz omówienie Europejskiego Systemu Handlu Emisjami (ETS) i nowej struktury rynku energii. Ważnym punktem posiedzeń będzie spotkanie z Jyrkim Katainen, wiceprzewodniczącym KE oraz komisarzem ds. miejsc pracy, wzrostu, inwestycji i konkurencyjności.

Posiedzenie Komisji Budżetowej

16 i 17 marca, oprócz posiedzenia Komisji ITRE, odbędzie się również spotkanie Komisji Budżetowej. Tematy przewidziane do dyskusji to między innymi undusz powierniczy UE na rzecz Afryki, preliminarz dochodów i wydatków Parlamentu Europejskiego na rok budżetowy 2017 oraz działalność, oddziaływanie i wartość dodana Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji w latach 2007–2014. Ważnym punktem spotkań Komisji BUDG w tym tygodniu będzie również przedstawienie wieloletnich ram finansowych 2014-2020 (MFF), a także wymiana poglądów z prof. Udo Helmbrechtem, dyrektorem wykonawczym Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji na temat praktycznych i budżetowych skutków obecnych rozwiązań dotyczących siedziby ENISA.