1 zamiast 10 - ujednolicona europejska statystyka gospodarcza

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE) Parlamentu Europejskiego przyjęła we czwartek 17 października ostateczną wersję rozporządzenia w sprawie ujednolicenia europejskiej statystyki gospodarczej (FRIBS). Wersja ta zostanie zatwierdzona przez cały Parlament Europejski podczas sesji plenarnej 21 października.

Statystyka gospodarcza pełni kluczową rolę przy podejmowaniu decyzji dotyczących gospodarki rynkowej. Dziesięć aktów prawnych zastąpiono jednym dokumentem – jest to prawdopodobnie największe uproszczenie legislacyjne w UE w ostatnich latach.

Z uwagi na fakt, że porozumienie międzyinstytucjonalne osiągnięto na krótko przed majowymi wyborami do PE, dopiero teraz możliwe jest przyjęcie ostatecznej wersji dokumentu.

Autorem sprawozdania w tej sprawie i głównym negocjatorem ze strony Parlamentu Europejskiego był Janusz Lewandowski.

Zapowiedzi tygodnia

Jaka przyszłość dla miast

W środę odbędzie się konferencja, podczas której Wspólne Centrum Badawcze Komisji Europejskiej zaprezentuje raport nt. przyszłości miast. Raport jest wynikiem badań nad najważniejszymi czynnikami kształtującymi współczesne miasta. Oprócz charakteryzacji europejskich i światowych ośrodków miejskich, dokument proponuje również w jaki sposób miasta mogą wykorzystać swoje mocne strony wobec czekających je wyzwań. Inicjatorem konferencji jest europoseł Jan Olbrycht, który pracuje obecnie nad oficjalnym ponownym powołaniem Intergrupy URBAN w rozpoczynającej się kadencji Parlamentu Europejskiego. Intergrupa działa w Parlamencie od trzech kadencji, od dwóch jej pracom przewodniczy poseł Jan Olbrycht. W poprzedniej kadencji intergrupa skupiała 87 eurodeputowanych z różnych grup politycznych i różnych komisji parlamentarnych, których wspólnym celem jest praca nad kluczowymi zagadnieniami mającymi wpływ na rozwój europejskich miast.

Środa 16 października, godz. 14:30-16:30, sala ASP 5E2, Parlament Europejski, Bruksela

9. Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Już po raz 9. w Katowicach odbędzie się Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw. O możliwościach rozwoju i wyzwaniach, jakie stoją przed przedsiębiorcami (tylko w Polsce jest 1,7 mln działających firm), dyskutować będą osobistości ze świata nauki, polityki i gospodarki oraz delegacje zagraniczne z kilkudziesięciu państw. W panelu otwierającym Kongres pt. „Gospodarka dziś i jutro. Odpowiedzi na dylematy polskich przedsiębiorców” udział weźmie europoseł, członek komisji ITRE odpowiedzialnej za MŚP, Jerzy Buzek.

Środa 16 października – piątek 18 października, Międzynarodowe Centrum Kongresowe, Katowice