Nowy program na rzecz obrony demokracji w Europie

Europosłowie poparli dziś ustanowienie nowego programu „Prawa i Wartości” na lata 2021-27, proponując jego rozszerzenie do ponad 2 miliardów euro na rzecz europejskich organizacji obywatelskich. Zainicjowany dzięki staraniom europosłów PO program ma wspierać obywatelskie inicjatywy pozarządowe na rzecz obrony demokracji i praworządności w UE.

Potrzeba takiego programu staje się oczywista dla każdego, kto widzi kondycję sektora pozarządowego w krajach zagrożonych autorytaryzmem. Program ma sens jeżeli fundusze będą rozdzielane bez pośrednictwa rządów i o taki kształt programu zabiegaliśmy” – powiedział Janusz Lewandowski, który zaproponował nowy instrument finansowy i z pomocą Jana Olbrychta wpisał program w stanowisko Parlamentu Europejskiego dot. przyszłych ram finansowych UE. Propozycja europosłów zapewnia programowi więcej środków, niż propozycja wyjściowa Komisji Europejskiej.

Zagrożeniu erozji demokracji trzeba przeciwstawić głęboką, obywatelską pracę u podstaw. Niestety przestrzeń do działania dla organizacji obywatelskich, tzw. NGO, kurczy się w Europie ze względu na presję polityczną niektórych rządów, niekorzystne przepisy i coraz większe trudności z pozyskaniem środków na prowadzenie niezależnej działalności”- dodał Michał Boni, który reprezentował Grupę EPL w negocjacjach dotyczących kształtu programu jak również był inicjatorem wyodrębnienia dodatkowego finansowania wspierającego społeczeństwo obywatelskie.

Oprócz zwiększenia wsparcia finansowego, program zakłada wyodrębnienie filaru Wartości Unijnych – z budżetem 850 mln euro dla organizacji działających lokalnie i regionalnie, uproszczenie procedur dostępu do środków, stworzenie funduszu rezerwowego w wysokości 5% rocznego planu, a także wprowadzenie zasady bezstronności przy tworzeniu punktów kontaktowych.

Silne, niezależne społeczeństwo obywatelskie – to jedyna odpowiedź na groźbę zawłaszczania społeczeństwa przez państwa, krok po kroku idące w stronę autorytaryzmu” – powiedział Michał Boni.

Rokowania są dobre, bo jest zrozumienie, że takie wsparcie społeczeństwa obywatelskiego jest konieczne, z uwagi na sytuację w niektórych krajach członkowskich UE” -podsumował Janusz Lewandowski.

Drogi Jurku

Drogi Jurku,

Z niedowierzaniem przyjęliśmy Twoją rezygnację z Dyrygowania Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy.
Twoja misja jest rówieśnikiem polskiej demokracji. Wielu tworzyło nową państwowość. Ty położyłeś kamień węgielny pod odbudowę więzi między ludźmi, empatię i bezinteresowną potrzebę pomocy drugiemu człowiekowi. Z naszej rekomendacji, jakże zasłużenie, jesteś laureatem Europejskiej Nagrody Obywatelskiej.
Rozumiemy, że są granice odporności na agresję i nienawiść. Rozumiemy też, że głęboko i osobiście przeżyłeś zabójstwo Prezydenta Gdańska, Pawła Adamowicza. Jednakże uważamy, że nie wolno pozwalać, by zło zwyciężało dobro.
Dlatego apelujemy, abyś zmienił swoją decyzję. Nie odbieraj milionom ludzi grających w Twojej Orkiestrze wiary w sens 27-letniego współistnienia. WOŚP jest dziełem zbiorowym, pozostań jej wirtuozem!

Delegacja PO-PSL
Grupa EPL w Parlamencie Europejskim

Eno 47

Paweł Adamowicz: wspaniały człowiek, przyjaciel i odważny polityk

Jesteśmy wstrząśnięci tragiczną śmiercią Prezydenta Gdańska Pana Pawła Adamowicza, naszego przyjaciela, wspaniałego człowieka i odważnego polityka.

Zbyt często akty nienawiści i fanatyzmu zastępują dialog, otwartość i tolerancję, których Paweł był uosobieniem. Zapisze się on w naszej pamięci jako osoba nieodmawiająca innym pomocy i jako godny zaufania, lubiany i szanowany polityk. Będziemy go również pamiętać jako sprawnego gospodarza miasta, który przywrócił świetność Gdańska i jako młodą twarz gdańskiej solidarności. Tacy ludzie są wyjątkowi i tym boleśniej odczuwamy jego stratę.

Wolność, równość, solidarność i otwartość – to były jego wartości. Paweł Adamowicz nie raz powtarzał „wszystko dla dobra Gdańska”, bo Gdańsk to była jego miłość. Jego strata spowodowała pustkę w życiu wszystkich, którzy go znali.

Łącząc się w żałobie i bólu po śmierci Pawła Adamowicza, chcielibyśmy złożyć na ręce Rodziny, Przyjaciół i Gdańszczan wyrazy najgłębszego współczucia, żalu i naszej solidarności.

Delegacja PO-PSL

Grupa EPL w Parlamencie Europejskim

Zapowiedzi tygodnia

Funkcjonowanie Europejskiego Funduszu Społecznego

W środę podczas sesji plenarnej europosłowie zagłosują nad projektem rozporządzenia ustanawiającego ramy funkcjonowania Europejskiego Funduszu Społecznego + (EFS+) na lata 2021-2027. EFS+ to fundusz strukturalny, który wspiera rozwój społeczny i gospodarczy UE. W nowej perspektywie finansowej będzie opiewał na nieco ponad 120 mld EUR, jego zakres zostanie rozszerzony o programy wspierające najbardziej potrzebujących, młodzież, innowacje społeczne i zdrowie. Ponadto, posłowie zadbali, by w nowym rozporządzeniu fundusz w większym stopniu uwzględniał uwarunkowania lokalne i regionalne oraz zagwarantowali specjalną pulę środków na tzw. „gwarancję dla dzieci”. Poseł Krzysztof Hetman był sprawozdawcą-cieniem Grupy EPL w komisji Rozwoju Regionalnego.

Debata: wtorek 15 stycznia, godz.: 15.00-23.00

Głosowanie, środa 16 stycznia, godz.: 12.30

Głosowanie w sprawie Programu Prawa i Wartości

W czwartek podczas sesji plenarnej posłowie zdecydują o ustanowieniu nowego programu „Prawa i Wartości”. Program przewiduje trzykrotne zwiększenie wsparcia dla organizacji obywatelskich działających lokalnie i na poziomie europejskim na rzecz takich wartości jak demokracja, praworządność i prawa podstawowe do ponad 1.8 miliarda euro. W negocjacjach o kształcie programu Grupę EPL reprezentował europoseł Michał Boni.

Debata, środa 16 stycznia, godz.: 18.00-24.00

Głosowanie: czwartek 17 stycznia, godz.: 12.00

UE na rzecz wolności religii – w obronie prześladowanych Chrześcijan

W ramach sesji plenarnej w Strasburgu europosłowie omówią i zagłosują nad stanowiskiem przygotowanym przez posła dr Andrzeja Grzyba z zaleceniami dla Rady i Komisji Europejskiej ws. zmian w politykach UE na rzecz promocji i ochrony wolności religii i przekonań na świecie. Dramatyczne dane pokazują, że prześladowania religijne nasilają się, a najliczniejszą prześladowaną grupą na świecie są chrześcijanie. Sprawozdanie zwraca między innymi uwagę na sytuację Asii Bibi, chrześcijanki skazanej na karę śmierci za rzekome bluźnierstwo w Pakistanie w 2010r. Po niedawnym uniewinnieniu, kluczową kwestią jest zapewnienie bezpieczeństwa jej i jej bliskich. We wtorek, po głosowaniu przewidziana jest konferencja prasowa posła Andrzeja Grzyba i wraz z Janem Figlem, Specjalnym UE ds. Wolności Religi i Przekonań.

Debata: poniedziałek, 14 stycznia, godz.: 17.00 – 23.00

Głosowanie: wtorek, 15 stycznia godz.: 12.00

Konferencja prasowa: wtorek, 15 stycznia, godz.: 14.00, sala konferencyjna PE