Sesja plenarna w Strasburgu

Rozpoczęła się kolejna sesja plenarna w Strasburgu. Debatę otworzyła posłanka Julia Pitera omówieniem jednego z kluczowych dokumentów Komisji Kontroli Budżetowej o ochronie interesów finansowych Unii (PIF) za rok 2015 (nadzór nad przychodami wydatkami unijnego budżetu). Glosowanie – we wtorek.

Jutrzejsza sesja plenarna obfituje w ważne tematy. Posłowie wysłuchają przemówienia przewodniczącego Komisji Unii Afrykańskiej Moussy Fakiego Mahamata. Po południu odbędą się glosowania, a po nich dyskusje na temat polityki UE wobec Syrii (rezolucja PE powinna zostać przyjęta w czwartek), sytuacji chrześcijan na Bliskim Wschodzie i wydarzeń w Mołdawii.

W środę poseł Janusz Lewandowski zabierze głos w debacie o Brexicie. To kontynuacja dyskusji w kontekście ostatniego szczytu UE (29 kwietnia). Priorytetem jest zapewnienie równego traktowania obywateli UE mieszkających w Zjednoczonym Królestwie oraz Brytyjczyków – w państwach Unii. 5 kwietnia PE przyjął w tej sprawie stanowczą rezolucję.  W debacie będzie uczestniczył Donald Tusk, przewodniczący Rady Europejskiej.

Posłowie przedstawią swoje oczekiwania związane ze szczytem G7 (26 i 27 maja w Taorminie na Sycylii), wysłuchają wystąpienia Antónia Guterresa, sekretarza generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz omówią postawę PE wobec sytuacji politycznej na Węgrzech.

Po południu, w obecności Violety Bulc, komisarz ds. transportu, odbędzie się dyskusja na temat projektu rezolucji PE dot. legislacji drogowej. Kwestia kluczowa dla Polski, lidera europejskiego rynku usług transportowych. Dokument zawiera opinię o zmianach przepisów transportu drogowego i logistyki, które niedługo zaproponuje KE.  Posłanki Elżbieta Łukacijewska oraz Danuta Jazłowiecka koordynują prace na ten temat. Głosowanie – w czwartek.

Jeszcze w środę posłowie omówią sprawozdanie z procesu wdrażania umowy o wolnym handlu między UE a Koreą Południową (weszła w życie pięć lat temu). To pierwsza kompleksowa umowa zawarta przez UE z partnerem azjatyckim, a zarazem najbardziej ambitna.  Stałym sprawozdawcą PE do spraw relacji handlowych UE-Korea Południowa oraz autorem sprawozdania jest poseł Adam Szejnfeld.

W czwartek posłowie omówią i przegłosują dwa raporty dotyczące polityki spójności. Najważniejszy z nich omawia kwestię równowagi między instrumentami finansowymi a dotacjami. Przygotował go Andrey Novakov (EPL, Bułgaria).

Posłowie ustalają warunki wzmocnienia i przedłużenia ”Planu Junckera”

W poniedziałek Komisja Budżetowa (Janusz Lewandowski jest jej członkiem) oraz Komisja Gospodarcza i Monetarna przyjęły poprawki do propozycji Komisji Europejskiej dot. wzmocnienia i przedłużenia o trzy lata ”Planu Junckera”. Powstał on w 2015 r. jako odpowiedź na zbyt niski poziom inwestycji w Unii Europejskiej, spowodowany z kolei światowym kryzysem gospodarczym i finansowym.

KE proponuje przedłużenie aktywności Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFSI) – finansowego instrumentu Planu – do końca 2020 r. Ponadto zakłada uruchomienia 500 miliardów EUR na inwestycje w sektorach prywatnym i publicznym (EFSI 2.0). Większy nacisk ma być położony na ten wymiar projektów wspieranych, który proponuje rozwiązanie problemów nieoptymalnych sytuacji inwestycyjnych czy luk rynkowych.

– Ostatecznie poparliśmy propozycję, jednak z pewnymi modyfikacjami. Sprzeciwiliśmy się propozycji transferu sumy 500 mln EUR z puli instrumentu „Łącząc Europę”, z której Polska może korzystać rozwijając sieci transportowe, energetyczne i cyfrowe. Domagamy się także bardziej geograficznie zrównoważonego działania Funduszu, albowiem większość projektów realizowano dotąd w ”starej” Unii – powiedział po głosowaniu Janusz Lewandowski.

Do chwili obecnej wsparcie EFSI otrzymało 21 projektów związanych z Polską (w tym 6 – międzynarodowych) na sumę 1,8 mld EUR. KE ocenia, że wkład ten wygeneruje łącznie 6,2 mld EUR inwestycji w kraju.

Zatwierdzając w poniedziałek poprawki sporządzone przez dwóch sprawozdawców PE (Portugalczyk José Manuel Fernandes z grupy EPL i Niemiec Udo Bullmann z S&D), posłowie wyrazili więc zgodę na negocjacje z Radą UE. Nie jest wykluczone, że prace legislacyjne nad EFSI 2.0 zakończą się jeszcze przed wakacjami.

Wystąpienie Janusza Lewandowskiego w czasie debaty na temat konkluzji Rady Europejskiej dot. Brexitu

Wystarczył nam jeden dzień w irlandzkim Wicklow, żeby namacalne dla nas stały się następstwa czy koszty Brexitu dla kraju, który po wstąpieniu do Unii Europejskiej stał się symbolem gospodarczego sukcesu i pojednania pod patronatem Brukseli, wspomaganego przez program, który słusznie nosi nazwę PEACE. Irlandia to jest dobry case study niezawinionych kosztów Brexitu, ale także wierzchołek góry lodowej.

Każdy kraj ma własną agendę Brexitu, wszędzie są jakieś następstwa, od Gibraltaru po Polskę. Dla mojego kraju oczywiście najistotniejszy jest status setek tysięcy ludzi, którzy przybyli na Wyspy w poszukiwaniu lepszego życia poprzez pracę, a nie przez eksploatację systemów socjalnych, ale stali się ofiarą kłamliwej kampanii referendalnej. Są różne agendy, ale Unia 27 krajów bardzo szybko znalazła wspólną platformę negocjacyjną – to jest dobry znak, to jest znak jedności w obliczu tego dużego wyzwania, jakim są następstwa Brexitu dla Unii Europejskiej.

Szacujemy teraz koszty, ale nie tylko koszty, bo – tak jak mówił Manfred Weber czy Guy Verhofstadt –w roku 2017 patrzymy na Europę z większym optymizmem. Ubywa potencjalnych naśladowców Brexitu, przybywa ludzi, którzy rozumieją wartość wspólnej Europy w globalnym świecie, więc są również dobre następstwa.

17.05.2017, Strasburg

http://www.europarl.europa.eu/plenary/PL/vod.html?mode=unit&vodLanguage=PL&vodId=1495008774083#

Debata z ekspertami nt. wyborów prezydenckich w Iranie

Dzisiaj (19 maja) Irańczycy będą wybierali nowego prezydenta. Jakie będą konsekwencje rezultatów głosowania dla świata i Unii Europejskiej ? Albo inaczej: czego możemy się spodziewać?

Dwa dni przez tym wydarzeniem – 17 maja w Strasburgu – takie oraz inne pytania formułowali członkowie delegacji Parlamentu europejskiego do spraw stosunków z Iranem, której przewodniczy poseł Janusz Lewandowski. Odpowiadali zaś zaproszeni eksperci: Rouzbeh Parsi (The European Iran Research Group), Cornelius Adebahr (Carnegie Europe) oraz Jarret Blanc (Carnegie Endowment for International Peace).

Debatę otworzył Janusz Lewandowski podkreślając odmienność kontekstu politycznego i międzynarodowego w porównaniu z poprzednim wyborami (w 2013 r.): porozumienie dotyczące irańskiego programu nuklearnego i jego konsekwencje – stopniowe znoszenie sankcji. Rezultatem zaś jest zakończenie izolacji ekonom. i polit. Iranu. Należy jednak pamiętać, że niezależnie od tego, czy zwycięży umiarkowany zwolennik reform (Hassan Rohani), czy też ich konserwatysta (Ebrahim Raisi), będzie on funkcjonował w systemie, w którym pole manewru jest nadzwyczaj ograniczone. Najwyższym Przywódcą Islamskiej Republiki Iranu pozostaje Ali Chamenei i on będzie odgrywał dominującą rolę.