Spotkanie z Ministrem Spraw Zagranicznych Iranu, M.J. Zarifem

W poniedziałek 15 lutego Poseł Janusz Lewandowski spotkał się z ministrem spraw zagranicznych Iranu Mohammadem Javadem Zarifem, jednym z głównych architektów przełomowego porozumienia nuklearnego. Jest to pierwsza oficjalna wizyta ministra Zarifa w Belgii po podpisaniu porozumienia w sprawie irańskiego programu nuklearnego oraz zniesieniu ciążących na Iranie sankcji.

Wizyta wpisuje się w ofensywę dyplomatyczną prezydenta Hasana Rouhaniego, której celem jest otwarcie gospodarki na zachodnie inwestycje. Janusz Lewandowski, Przewodniczący Delegacji PE do Spraw Stosunków z Iranem, był jednym z kilku europejskich polityków zaproszonych na nieformalne spotkanie z szefem irańskiego ministerstwa spraw zagranicznych.

W czasie spotkania podkreślono dotychczasowe dobre kontakty pomiędzy Polską a Iranem, nie tylko w kontekście dotychczasowych stosunków gospodarczych, ale również pomocy jakiej władze irańskie udzieliły polskim obywatelom w czasie II Wojny Światowej. Minister Zarif podkreślił również dobre relacje pomiędzy Majlisem (irańskim parlamentem) a Parlamentem Europejskim i zaapelował o kontynuowanie i pogłębienie dialogu.

– Po zniesieniu sankcji stoimy przed ogromną szansą natury gospodarczej, zarówno dla Unii Europejskiej, jak i dla Polski. Istnieje płaszczyzna współpracy w zakresie ochrony środowiska, problemu uchodźców i energetyki. Z drugiej jednak strony musimy zmierzyć się z szeregiem trudnych kwestii: konfliktami w Syrii i Jemenie oraz rolą Iranu w kontekście regionalnym. Ważną sprawą dla PE jest oczywiście poszanowanie praw człowieka, co spotkało się ze zrozumieniem ministra Zarifa. Iran jest gotowy do prowadzenia dialogu w tej kwestii, opartego na wzajemnym szacunku – powiedział po spotkaniu Janusz Lewandowski.

Posiedzenie Komisji Budżetowej

W dniach 15 oraz 18 lutego odbędą się spotkania Komisji Budżetowej. Głównym punktem posiedzeń stanowić będą wnioski konferencji dot. Wieloletnich Ram Finansowych, w której 28 stycznia br. wziął udział poseł Janusz Lewandowski. Omówione zostaną również bieżące projekty ustaw oraz semestr europejski dotyczący koordynacji polityki ekonomicznej w ramach Unii Europejskiej.

Tydzień Parlamentu Europejskiego

W dniach 15-18 lutego odbędzie się Tydzień Parlamentu Europejskiego, czyli coroczne spotkanie eurodeputowanych z członkami parlamentów krajów z 28 państw członkowskich. Głównym punktem wydarzenia będą międzyparlamentarne sesje i konferencje, w których udział wezmą Przewodniczący PE Martin Schulz, Przewodniczący KE Jean-Claude Juncker, i Komisarze Europejscy. Podczas debat w ramach Tygodnia PE zostaną omówione wnioski dot. semestru europejskiego, a także odbędzie się Konferencja dotycząca Stabilności, Koordynacji Ekonomicznej i Zarządzania w Unii Europejskiej.