10:1, czyli ujednolicona europejska statystyka gospodarcza

Parlament Europejski, większością 576 do 25 głosów,  przyjął dziś ostateczną wersję rozporządzenia w sprawie ujednolicenia europejskiej statystyki gospodarczej (FRIBS). Dziesięć aktów prawnych zastąpiono jednym dokumentem. Autorem sprawozdania w tej sprawie i głównym negocjatorem Parlamentu Europejskiego był Janusz Lewandowski.

Jest to prawdopodobnie największe  uproszczenie legislacyjne mijającej kadencji. Dla mnie szczególnie istotne, bo realizujące program zwiększenia wydajności regulacyjnej REFIT, mający na celu uproszczenie prawa UE i zmniejszenie kosztów dla przedsiębiorców i administracji publicznej. Przygotowała go Komisja Barroso II, w której odpowiadałem za budżet i programowanie finansowe” – powiedział po głosowaniu Janusz Lewandowski.

Statystyka gospodarcza pełni kluczową rolę przy podejmowaniu decyzji dotyczących gospodarki rynkowej, dlatego zebrane dane muszą być wiarygodne i prawidłowo opracowane. Wypracowany z Radą i Eurostatem kompromis gwarantuje wysoką jakość i poufność danych statystycznych, chroniąc jednocześnie europejskich przedsiębiorców przed nadmiernymi obciążeniami” – dodał Janusz Lewandowski.

14 marca 2019 roku Parlament i Rada Unii Europejskiej po trudnych negocjacjach osiągnęły porozumienie w sprawie ostatecznych zapisów dokumentu. 25 marca 2019 roku Komisja Przemysłu Badań i Energii Parlamentu Europejskiego (ITRE) przyjęła tekst porozumienia wynegocjowanego przez Janusza Lewandowskiego. Dzisiejsze głosowanie oznacza formalne zakończenie procedury legislacyjnej i umożliwia wprowadzenie zapisów rozporządzenia w życie.

Zapowiedzi tygodnia

Ujednolicona europejska statystyka gospodarcza (FRIBS)

We wtorek Parlament Europejski będzie głosować nad przyjęciem ostatecznej wersji rozporządzenia w sprawie europejskiej statystyki gospodarczej (FRIBS). Jest to prawdopodobnie największe uproszczenie legislacyjne tej kadencji – 10 aktów prawnych zastąpiono jednym, a wypracowany kompromis gwarantuje wysoką jakość i poufność danych statystycznych, chroniąc europejskich przedsiębiorców przed nadmiernymi obciążeniami. Statystyka gospodarcza pełni kluczową rolę przy podejmowaniu decyzji dotyczących gospodarki rynkowej, dlatego zebrane dane muszą być wiarygodne i prawidłowo opracowane. W toku trudnych negocjacji Parlament, Rada i Komisja (Eurostat) osiągnęły porozumienie w sprawie ostatecznych zapisów dokumentu. Sprawozdawcą w tej sprawie i negocjatorem Parlamentu Europejskiego jest Janusz Lewandowski.

Głosowanie plenarne: wtorek, 16 kwietnia, godz. 12:00

Wsparcie dla czystych pojazdów

Podczas sesji plenarnej Parlament Europejski przyjmie w pierwszym czytaniu dyrektywę o wspieraniu czystych pojazdów (CVD). Blisko dwie trzecie emisji powodujących smog pochodzi z transportu drogowego. Sektor publiczny potrzebuje czystych, energooszczędnych autobusów, ciężarówek i samochodów dostawczych, a europejski przemysł długofalowego impulsu innowacyjnego, który pozwoli mu stawić czoła globalnej konkurencji. Dyrektywa o wspieraniu czystych pojazdów, wprowadzając nowe regulacje w zamówieniach publicznych, stanowi odpowiedź na te wyzwania. Sprawozdawcą dokumentu jest poseł Andrzej Grzyb.

Debata plenarna: środa, 17 kwietnia, godz. 18:30

Urządzenia ratujące życie w nowych samochodach

We wtorek Parlament Europejski zagłosuje nad reformą zasad homologacji pojazdów. Dokument przewiduje wprowadzenie w nowych modelach samochodów niemal 30 nowych systemów bezpieczeństwa, które zdecydowanie zwiększą bezpieczeństwo na drogach UE i zmniejszą liczbę ofiar wypadków. Od 2022 roku takie systemy jak Inteligentny Asystent Prędkości, Automatyczne Hamowanie Awaryjne, wykrywanie pieszych i rowerzystów czy instalacje umożliwiające zamontowanie alkomatu odcinającego zapłon będą podstawowym wyposażeniem wszystkich nowych modeli samochodów. W dalszej przyszłości autobusy i ciężarówki zostaną przebudowane tak aby zwiększyć widoczność pieszych i rowerzystów z kabiny kierowcy. Autorką sprawozdania jest europosłanka Różę Thun.

Głosowanie plenarne: wtorek, 16 kwietnia, godz.12:00

Konferencja prasowa: wtorek, 16 kwietnia, godz. 16:00, LOW N-1/201

Taniej i szybciej – rejestracja firmy przez Internet

W środę debatą a w czwartek głosowaniem na sesji plenarnej zakończą się prace nad dyrektywą dot. stosowania narzędzi i procesów cyfrowym w prawie spółek. Nowe przepisy nakładają na państwa członkowskie obowiązek umożliwienia przedsiębiorcom zakładania spółki lub jej oddziału w drugim państwie członkowskim całkowicie przez Internet. Ponadto poszerzony zostanie bezpłatny dostęp do kolejnych informacji z rejestru przedsiębiorstw oraz zagwarantowana zostanie zasada „tylko raz” odnosząca się do zmniejszenia ilości dokumentów składanych w trakcie całego funkcjonowania firmy na rynku unijnym. Sprawozdawcą i negocjatorem z ramienia Parlamentu Europejskiego był Tadeusz Zwiefka, wiceprzewodniczący Grupy EPL i członek Komisji Prawnej.

Debata plenarna: środa, 17 kwietnia, godz. 18:50

Głosowanie plenarne: czwartek, 18 kwietnia, godz. 12:00

Walka z podwójną jakością produktów

W środę odbędzie się głosowanie Parlamentu Europejskiego nad dyrektywą dotyczącą lepszego egzekwowania przepisów chroniących konsumentów. Wskutek oporu krajów członkowskich dyrektywa niestety nie rozwiązuje problemu podwójnej jakości produktów, z którym boryka się wielu polskich konsumentów. Europosłowie PO i PSL złożyli w tej sprawie poprawki, których przyjęcie spowoduje, że umieszczanie produktów różnej jakości w tym samym lub łudząco podobnym opakowaniu będzie zakazane. Tematem zajmuje się europosłanka Róża Thun w Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów.

Głosowanie, środa, 16 kwietnia, godz. 12:30

Konferencja prasowa: środa, 16 kwietnia, pod salą plenarną po głosowaniach

Nowe możliwości rozwoju dla polskich firm farmaceutycznych

W czwartek posłowie przyjmą wynegocjowany między Radą a Parlamentem kompromisowy tekst rozporządzenia, które znosi dodatkowy okres ochronny na produkcję leków generycznych przez europejskie firmy na eksport poza teren Unii Europejskiej. Nowe zapisy pozwolą na szybszy dostęp do leków generycznych i biopodobnych dla pacjentów na rynku unijny. Na nowych rozwiązaniach skorzysta polski sektor farmaceutyczny, który będzie mógł na równi konkurować na rynkach krajów trzecich oraz, od pierwszego dnia ustania ochrony na terenie Unii, oferować tańsze leki generyczne polskim pacjentom. Członkiem Komisji Prawnej zaangażowanym w prace nad dokumentem jest Tadeusz Zwiefka, wiceprzewodniczący Grupy EPL.

Głosowanie plenarne: czwartek, 18 kwietnia, godz. 12:00

Łączy nas pamięć

W czwartek przed głosowaniami na sesji plenarnej europosłowie wezmą udział w kampanii upamiętniającej wybuch powstania w Getcie Warszawskim. Co roku 19 kwietnia Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN organizuje akcję społeczno-edukacyjną – Żonkile. Tysiące wolontariuszy rozdaje papierowe żonkile, które w przyszłym tygodniu będą także dystrybuowane w Parlamencie Europejskim w Strasburgu. Europosłanka Róża Thun przybliży zebranym znaczenie tego symbolu największego zbrojnego zrywu Żydów podczas II wojny światowej, a zarazem pierwszego powstania miejskiego w okupowanej Europie.

Czwartek, 18 kwietnia, około godz. 12:00

Więcej o kampanii: https://www.polin.pl/pl/daffodils