Spotkanie Delegacji ds. stosunków z Iranem

W środę 17 stycznia w Strasburgu odbyło się spotkanie delegacji Parlamentu Europejskiego do spraw stosunków z Iranem, której przewodniczy Janusz Lewandowski. Głównym punktem była interwencja francuskiego eksperta Bernarda Hourcadea z Krajowego Centrum Badań Naukowych Francji (CNRS, Centre National de la Recherche Scientifique).

Agenda sesji plenarnej

W sporze rodziców o opiekę dzieci są najważniejsze

W środę debatą a w czwartek głosowaniem Parlament Europejski zakończy prace nad sprawozdaniem dotyczącym rozporządzenia o jurysdykcji, uznawaniu i wykonywaniu orzeczeń w sprawach małżeńskich i w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej oraz uprowadzenia dziecka za granicę. Poprawki sprawozdawcy skupiają się na kwestiach wysłuchania dziecka w czasie postępowania, włączenia mediacji i skuteczniejszej współpracy organów państw członkowskich w sprawach o uprowadzenie dziecka. Ważne poprawki zostały złożone także w sprawie umieszczenia dziecka poza rodziną w innym państwie członkowskim. Parlament daję oprócz rodziny zastępczej i placówki opiekuńczej jeszcze jedna opcję – możliwość umieszczenia dziecka u krewnych. Autorem sprawozdania jest Tadeusz Zwiefka, wiceprzewodniczący Grupy EPL.

Środa, 17 stycznia, godz. 15:30, debata plenarna, PE, Strasburg

Czwartek, 18 stycznia, godz. 12:00, głosowanie plenarne, PE, Strasburg

Polowy kraba śnieżnego

W czwartek odbędzie się debata w sprawie interpelacji dotyczącej konfliktu pomiędzy Unią Europejską a Norwegią odnoszącego się do połowów kraba śnieżnego w rejonie archipelagu Spitsbergen. Prawo do połowów w archipelagu Spitsbergen, w rzeczywistości prawo do równego dostępu do zasobów naturalnych archipelagu Spitsbergen jest gwarantowane klauzulą niedyskryminacyjną traktatu Spitsbergeńskiego (tzw Traktat Paryski 1920). W myśl tego traktatu archipelag Svalbard stanowi własność Królestwa Norwegii, ale państwa – sygnatariusze mają równe prawo do korzystania z zasobów naturalnych archipelagu i prowadzenia na jego terenie badań naukowych. Polska podpisała Traktat 2 września 1931 roku. Niestety jesteśmy świadkami nieuzasadnionego i stopniowego przywłaszczanie zasobów rybnych w obszarze Spitsbergenu i preferencyjnego traktowania Norwegii, która nie przestrzega postanowień umów międzynarodowych. Stawia to europejskich, w tym polskich rybaków, w bardzo trudnej sytuacji. Inicjatorem tej debaty jest poseł Jarosław Wałęsa.

Czwartek, 18 stycznia, godz. 15:00, debata, PE, Strasburg

 eppgroup.eu