Spotkanie Komisji Budżetowej

W czwartek w godz. 9.00 – 12.30 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetowej. Program spotkania zakłada dyskusję nad dwoma raportami: „Metody i procedura udostępniania tradycyjnych zasobów własnych, zasobów własnych opartych na VAT i zasobów własnych opartych na DNB oraz środki w celu zaspokojenia potrzeb gotówkowych” oraz „Sprawozdanie roczne Europejskiego Banku Inwestycyjnego za rok 2014”. W dalszej części spotkania odbędą się głosowania między innymi nad projektem budżetu korygującego nr 8/2015: „Zasoby własne i Europejski Inspektor Ochrony Danych”, nad uruchomieniem instrumentu elastyczności na potrzeby natychmiastowych środków budżetowych w ramach Europejskiego programu w zakresie migracji, jak również nad polityką dotyczącą nieruchomości.

Zachęcamy do obejrzenia relacji tutaj.

Zasoby własne Unii Europejskiej

W czwartek posłowie należący do komisji budżetowej omówią  wspólne sprawozdanie nt. metod i procedur dotyczących udostępniania zasobów własnych UE. Dokument podkreśla m.in. potrzebę ustanowienia skutecznych przepisów, na podstawie których państwa członkowskie będą dokonywały terminowych wpłat do wspólnotowego budżetu. Brak sprawnych mechanizmów regulujących tę kwestię powoduje poważne opóźnienia w płatnościach, działając na niekorzyść beneficjentów korzystających z unijnego wsparcia. Współautorem sprawozdania jest poseł Janusz Lewandowski.

Sesja plenarna w Strasburgu

W przyszłym tygodniu rozpocznie się sesja plenarna w Strasburgu, w tym tygodniu Grupa EPP przygotowuje się do niej podczas wewnętrznych spotkań frakcji. Jednym z głównych punktów nadchodzącej sesji będzie wystąpienie prezydenta Republiki Włoskiej Sergia Mattarelliego oraz przyjęcie budżetu na przyszły rok. Szczególnie ciekawie zapowiada się także przedstawienie raportów dotyczących rozwoju zrównoważonego europejskiego przemysłu obróbki metali nieszlachetnych, zmniejszania nierówności ze szczególnym uwzględnieniem ubóstwa dzieci oraz roli UE w ONZ. Odbędą się również debaty na temat przyjęcia decyzji w sprawie unii energetycznej oraz zapobieganie radykalizacji oraz rekrutacji obywateli europejskich przez organizacje terrorystyczne.

Zachęcamy do śledzenia relacji sesji w Internecie tutaj.

Unia Energetyczna pod lupą

W czwartek odbędzie się konferencja „Achieving the Energy Union? Member States & the power sector in the spotligh” współorganizowana przez Polski Komitet Energii Elektrycznej. W ramach wydarzenia wice przewodniczący KE do spraw Unii Energetycznej Maroš Šefčovič przedstawi główne wnioski pierwszego raportu o stanie wdrożenia Unii energetycznej, który KE ogłosi dzień wcześniej – w środę.