O relacjach UE - Rosja po ataku w Salisbury

„Z licznych konkluzji ostatniej Rady (europejskiej) wybieram wątek pozytywny i istotny w dobie Brexitu, jakim jest jednoznaczna deklaracja solidarności Krajów Członkowskich z Wielką Brytanią po ataku w Salisbury. Ten ponury incydent jest fragmentem większej całości. Niezależnie od Brexitu Europa jako całość musi zmierzyć się z wyzwaniem, jakim jest neoimperialna Rosja Putina, która traktuje niektóre kraje członkowskie NATO i Unii Europejskiej jako strefę własnych wpływów i która wypracowała zupełnie nowy arsenał wojny hybrydowej. Europa nie była przygotowana, żeby się z tym zmierzyć.

Współczesna Rosja nie oferuje swoim obywatelom dobrobytu, ale może oferować poczucie odzyskanej mocarstwowości i stąd szlak tej Rosji to jest Gruzja, to jest Donbas, to jest Krym, to jest zaangażowanie w najbardziej wulkanicznym i niestabilnym rejonie świata, jakim jest Bliski Wschód, i to po stronie dyktatora, który także sięga po broń chemiczną.

A jeśli chodzi o politykę europejską, to oczywiście – osłabienie spójności europejskiej, więc czekamy na odpowiedź na to wyzwanie (pewnie poznamy je na szczycie w czerwcu) ze strony Komisji Europejskiej.”

Wystąpienie Posła Janusza Lewandowskiego podczas debaty dot. ‚konkluzji z posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 22–23 marca 2018 r.’, 18 kwietnia, Strasburg

Wideo wystąpienia: http://www.europarl.europa.eu/plenary/PL/vod.html?mode=unit&vodLanguage=PL&startTime=20180418-09:08:55-269#

Agenda sesji plenarnej

Nowe możliwości finansowania organizacji społeczeństwa obywatelskiego

We wtorek odbędzie się debata, a w czwartek głosowanie rezolucji dotyczącej powołania Europejskiego Instrumentu Wartości (EIW). Instrument miałby wspierać finansowo organizacje obywatelskie promujące demokrację i praworządność, oraz udzielać wsparcia organizacjom społeczeństwa obywatelskiego w postaci grantów na projekty i działalność statutową. Stworzenie takiego instrumentu jest już wymienione, dzięki posłowi Januszowi Lewandowskiemu, w pierwszym stanowisku Parlamentu dotyczącego Wieloletnich Ram Finansowych na okres po 2020 r., który został przyjęty 15 kwietnia 2018 roku. Współpomysłodawcą powołania Europejskiego Instrumentu Wartości i koordynatorem z ramienia Grupy EPL jest poseł Michał Boni.

Wtorek, 17 kwietnia, godz. 9:00, debata plenarna, Parlament Europejski, Strasburg

Czwartek, 19 kwietnia, godz. 12:00, głosowanie plenarne, Parlament Europejski, Strasburg

Przyszłość Unii Europejskiej

W czwartej z serii debat przywódców państw członkowskich z posłami do Parlamentu Europejskiego weźmie udział francuski prezydent Emmanuel Macron. Debata odbędzie się we wtorek rano.

Facebook: Dyskusja poselska o niewłaściwym wykorzystaniu danych obywateli UE

Podczas nadchodzącej sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego odbędzie się debata w związku z doniesieniami o wycieku danych użytkowników Facebooka do firmy doradczej Cambridge Analytica. Temat ten budzi kontrowersje w kontekście ochrony danych osobowych obywateli oraz obawy przed wyborczymi manipulacjami. Ochrona danych osobowych jest jednym z priorytetów UE. 25 maja wchodzi w życie rozporządzenie o ochronie danych osobowych.

Środa, 18 kwietnia, godz.15.00, Parlament Europejski,, Strasburg

Rola Rosji na arenie międzynarodowej

We wtorek europosłowie będą debatować o Rosji i jej międzynarodowej roli w ostatnich miesiącach. Niekończący się atak na Ukrainę, nielegalna aneksja Krymu, otrucie Sergeja Skripala czy rosyjskie zaangażowanie w sytuację w Syrii to tylko niektóre tematy, które zostaną poruszone. Ostatnimi czasy Rosja po raz kolejny pokazała, iż na świecie nie jest partnerem godnym zaufania, a w polityce międzynarodowej Prezydent Putin preferuje argument siły od siły argumentu. Parlament Europejski nie może byc obojętny w tej kwestii. Z ramienia polskiej delegacji w Grupie EPL temat ten monitoruje Prof. Dariusz Rosati – Przewodniczący Delegacji ds. stosunków z Ukrainą.

Wtorek, 17 kwietnia 2018, godz. 15.00, Parlament Europejski, Strasburg

Gospodarka odpadami

By ułatwić przejście do modelu gospodarki o obiegu zamkniętym, w którym zasoby wykorzystywane są w bardziej racjonalny sposób, posłowie przyjmą w środę nowe cele redukcji i składowania odpadów.

Walka ze zmianą klimatu

We wtorek posłowie zagłosują nad przepisami, które mają ustanowić wiążące cele redukcji gazów cieplarnianych dla państw członkowskich w sektorach transportu, rolnictwa, budownictwa i odpadów. Poza tym posłowie przyjmą również przepisy, które zobowiązują państwa członkowskie do zrekompensowania zmian w użytkowaniu gruntu (co powoduje emisje gazów) poprzez lepsze zarządzanie już istniejącymi lasami albo poprzez zalesianie.