Zwiększenie tegorocznego budżetu na program Erasmus+ i Horyzont 2020

Posłowie delegacji PO – PSL poparli zwiększenie o dodatkowe 20 mln euro tegorocznego budżetu programu Erasmus+ oraz wzmocnienie o 80 mln euro programu Horyzont 2020.

Projekt drugiego budżetu korygującego, który ma na celu zapewnienie dodatkowych 100 mln euro (środki na zobowiązania) w ramach programu Horyzont 2020 i Erasmus + to wynik nacisków Parlamentu Europejskiego na kraje członkowskie podczas negocjacji budżetu UE na 2019 rok. Program Horyzont 2020 zostanie wzmocniony o 80 mln euro na konkretne działania i projekty badawcze związane z klimatem i energią. Program Erasmus + wzbogaci się o 20 mln euro na podstawowe działania w zakresie mobilności, w szczególności w dziedzinie szkolnictwa wyższego oraz kształcenia i szkolenia zawodowego, a także centrów doskonałości zawodowej. Łączna kwota 100 mln EUR zostanie sfinansowana z globalnego marginesu na zobowiązania.

Cieszę się, że osiągnięte pod koniec zeszłego roku porozumienie w sprawie budżetu UE na 2019 rok zostaje właśnie zrealizowane. Jako uczestnik zeszłorocznego spotkania pojednawczego pomiędzy europejskimi instytucjami pamiętam jak trudno było dojść do wspólnej wizji tegorocznego budżetu z przedstawicielami krajów członkowskich – skomentował Jan Olbrych, wiceprzewodniczący Grupy EPL i negocjator, w imieniu Parlamentu Europejskiego, wieloletniego budżetu UE po 2020 roku

Nic lepiej nie buduje poczucia wspólnoty europejskiej, niż wymiana i spotkania młodzieży ponad granicami. Dlatego środki na Erasmus+ zostały zwiększone o 40% w perspektywie 2014-20, za którą odpowiadałem, co umożliwia wzbogacenie programu w tym roku – dodał Janusz Lewandowski, były komisarz UE ds. budżetu, a obecnie wiceprzewodniczący komisji budżetowej PE.

To bardzo dobra wiadomość, gdyż Erasmus plus jest flagowym programem Unii Europejskiej i cieszy się ogromną popularnością. Do końca 2020 roku z programu Erasmus+ skorzysta 2 mln studentów w 30 państwach w obrębie Europy, w tym również z Polski. Warto dodać, że z tego programu korzystają również doktoranci, nauczyciele czy młodzi sportowcy – powiedział Tomasz Frankowski, członek komisji Kultury i Edukacji.

Mocno zabiegałem o więcej pieniędzy na badania i innowacje w budżecie UE na rok 2019 – to był jeden z priorytetów stanowiska komisji ITRE w tej sprawie, którego byłem autorem. Udało się – dodatkowe 80 mln euro popłynie do naszych naukowców, uczelni, ośrodków badawczych i firm – powiedział Jerzy Buzek, były przewodniczący Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE).

Zapowiedzi tygodnia

Większy budżet na Erasmus+ i Horyzont 2020 już w tym roku

W środę europosłowie zagłosują nad projektem budżetu korygującego nr 2 do budżetu ogólnego UE – Zasilenie kluczowych programów na rzecz konkurencyjności UE: „Horyzont 2020” i Erasmus+. Posłowie delegacji PO-PSL chcą jak najszybszego zwiększenia finansowania programu Erasmus+ oraz Horyzont 2020, dlatego popierają ich dofinansowanie już w tym roku o odpowiednio 20 oraz 80 mln euro. To pierwszy realizowany krok we wzmacnianiu tych dwóch programów. Parlament Europejski w swojej wcześniejszej rezolucji w sprawie wieloletnich ram finansowych na lata 2021-27 oraz zasobów własnych proponuje trzykrotne zwiększenie środków na program Erasmus+ do kwoty ponad 40 mld euro, umożliwiając tym samym zdecydowanie szerszemu gronu młodych Europejczyków zdobycie nowych doświadczeń i poszerzen ie wiedzy o Europie. Ponadto wzywa do podwyższenia budżetu programu Horyzont 2020 do 120 mld euro. Od 2014 roku łącznie ponad 133 tys. osób z Polski skorzystało z wyjazdu w ramach programu Erasmus+, co plasuje nas na 5 miejscu w Unii Europejskiej. Członkami komisji budżetowej są europosłowie Jan Olbrycht i Janusz Lewandowski.

Środa 18 września, godz. 12.00, głosowanie plenarne, Parlament Europejski, Strasburg

Komisja specjalna ds. walki z rakiem

Z inicjatywy polskiej delegacji w Grupie EPL, europosłowie omówią, w obecności przedstawicieli Komisji Europejskiej i Rady UE, sposoby walki z rakiem. Jest to ważny krok w kierunku utworzenia specjalnej komisji ds. zapobiegania chorobom nowotworowym ich leczenia, obserwowania i rekonwalescencji (ONKO), o która apelują polscy europosłowie PO i PSL.

Środa 18 września, godz. 15:00, debata plenarna, Parlament Europejski, Strasburg

Wybory wiceprzewodniczących Grupy EPL

We wtorek odbędą się dodatkowe wybory na stanowisko wiceprzewodniczącego Grupy EPL w związku z wyborem dwóch obecnych wiceprzewodniczących, Pani Ewy Kopacz i Pani Mairead McGuinness, na stanowisko wiceprzewodniczących Parlamentu europejskiego. Kandydatem delegacji PO-PSL jest poseł Jan Olbrycht.

Wtorek 17 września, godz. 18.00, sala LOW S 1.4, Parlament Europejski, Strasburg

Brak konfliktu interesów – warunek przed wysłuchaniem kandydatów na komisarzy

W czwartek członkowie Komisji Prawnej, na posiedzeniu tajnym, przystąpią do weryfikacji oświadczeń majątkowych kandydatów na komisarzy. Warunkiem niezbędnym przystąpienia do wysłuchania jest pozytywna opinia Komisji Prawnej na temat braku konfliktu interesów danego kandydata. Komisja ma czas do 27 września na weryfikację. Członkami Komisji Prawnej są poseł Andrzej Halicki i posłanka Magdalena Adamowicz.

Czwartek 19 września, godz. 9.00-11.00, sala LOW N1.3, Parlament Europejski, Strasburg

Co dalej z pakietem mobilności

W czwartek odbędzie się nadzwyczajne posiedzenie Komisji Transportu i Turystyki Parlamentu Europejskiego, podczas którego posłowie zagłosują czy zwrócić się do Konferencji Przewodniczących o ewentualne zastosowanie art. 61 Regulaminu Parlamentu Europejskiego w odniesieniu do dalszego procedowania Pakietu Mobilności. Artykuł ten zakłada odesłanie wszystkich trzech rozporządzeń do Komisji Europejskiej celem wypracowania nowych propozycji. Byłby to dobry sygnał dla polskich firm transportowych i kierowców. Kontrsprawozdawcą jednego z rozporządzeń wchodzących w skład Pakietu (dostęp do rynku i zawodu przewoźnika) jest eurodeputowana Elżbieta Łukacijewska.

Czwartek 19 września, godz. 9:00, sala WIC 200, Parlament Europejski, Strasburg

Stan negocjacji ws. Brexitu

W środę Parlament Europejski oraz główny negocjator ds. Brexitu Michel Barnier przedyskutują stan negocjacji ws. Brexitu. Następnie Parlament Europejski zagłosuje nad rezolucję określającą swoje stanowisko odnośnie Brexitu, również w odniesieniu do groźby wyjścia Wielkiej Brytanii z UE bez porozumienia. Dokument podkreśla, że priorytetem jest ochrona praw obywateli, wypełnienie przez Wielką Brytanię swoich zobowiązań finansowych oraz zapewnienie pokoju na Wyspach i Irlandii w ramach Porozumienia Wielkopiątkowego. Prof. Danuta Hübner, jako przedstawicielka Grupy EPL w grupie sterującej Parlamentu Europejskiego ds. Brexitu, negocjowała tekst rezolucji z innymi grupami politycznymi.

Środa 18 września, godz. 9.00, debata plenarna, Parlament Europejski, Strasburg

Środa 18 września, godz. 12.00, głosowanie plenarne, Parlament Europejski, Strasburg