Sesja plenarna w Strasbourgu

W dniach 18-21 stycznia w Strasbourgu odbędzie się pierwsza w tym roku sesja plenarna Parlamentu Europejskiego. W programie posiedzenia znalazła się między innymi dyskusja o rocznym raporcie dotyczącym polityki konkurencyjności oraz o usługach finansowych w Unii Europejskiej – w tej debacie głos zabierze Janusz Lewandowski. Posłowie będą również debatować o konieczności dialogu międzykulturowego i edukacji obywatelskiej, a także o ujednoliceniu rynku cyfrowego na terenie Unii. Jednym z punktów porządku sesji będzie raport posła EPL, Marka Plury, w sprawie strategii nabywania umiejętności służących zwalczaniu bezrobocia ludzi młodych. Ważnym punktem pierwszej w 2016 roku sesji plenarnej będzie dyskusja na temat praworządności i demokracji w Polsce.

Zachęcamy do śledzenia sesji plenarne w Internecie:

http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/home.html

Stanowisko Komisji Europejskiej w sprawie Bliskiego Wschodu

Podczas bieżącej sesji posłowie będą również dyskutować na temat niepokojących doniesień spoza Unii Europejskiej. Komisja Europejska przedstawi swoje stanowisko odnośnie do rosnącego zagrożenia terrorystycznego oraz masowych zabójstw dokonywanych przez tak zwane Państwo Islamskie na mniejszościach religijnych. Omówiona zostanie również sytuacja w Arabii Saudyjskiej i Iranie. Przewodniczącym Delegacji do spraw relacji UE-Iran jest Janusz Lewandowski.

Jednolity Rynek Cyfrowy

W środę podczas sesji plenarnej, posłowie do Parlamentu Europejskiego zagłosują nad dokumentem dotyczącym jednolitego rynku cyfrowego. Sprawozdanie skupia się na działaniach mających na celu urzeczywistnienie jednolitego rynku cyfrowego w Unii Europejskiej m.in. w obszarze budowy infrastruktury cyfrowej, rynku dostaw paczek, funkcjonowania platform internetowych, bezpieczeństwa i ochrony konsumentów w Internecie, reformy praw autorskich, zwalczania nielegalnych treści w Internecie, sprzedaży online czy ochrony danych osobowych. Sprawozdanie przygotowane zostało w ramach współpracy między komisją przemysłu, badań i energii, której członkami są m.in. posłowie Jerzy Buzek i Janusz Lewandowski oraz komisją rynku wewnętrznego i ochrony konsumentów.