Konferencja nt. inteligentnych specjalizacji po 2020 r. dla państw Morza Bałtyckiego

19 listopada poseł Janusz Lewandowski współorganizował w Parlamencie Europejskim konferencję nt. inteligentnych specjalizacji po 2020 r. dla państw Morza Bałtyckiego.

Wydarzenie to miało na celu zgromadzenie polityków, ekspertów i przedstawicieli sektora prywatnego, aby dzielić się pomysłami i wytyczyć wyraźną ścieżkę dla programów współpracy promujących innowacje w regionie Morza Bałtyckiego.

Strategie inteligentnej specjalizacji (S3), które promuje UE, nie polegają jedynie na stosowaniu innowacyjnych rozwiązań w celu generowania wzrostu gospodarczego. Mają one do odegrania znaczącą rolę w rozwiązywaniu problemów związanych z ochroną środowiska, które wynikają z uwarunkowań miejscowych (takich jak oczyszczanie Morza Bałtyckiego), jak również w tworzeniu i wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań technologicznych w celu sprostania szerszym globalnym wyzwaniom.

Bałtyk to morze które łączy, a nie dzieli – dziękuję wszystkim, którzy wzięli udział we wczorajszej konferencji. Wszystkie państwa regionu Morza Bałtyckiego były reprezentowane! Szczególne podziękowania dla Pani Burmistrz Hanny Pruchniewskiej za wizytę w Brukseli, dziękuję też wszystkim oglądającym relację on-line. Cieszy chęć działania i pozytywna energia!”, powiedział poseł Lewandowski po zakończeniu konferencji.

Zapowiedzi tygodnia

Współpraca państw regionu Morza Bałtyckiego

We wtorek odbędzie się konferencja „Wyzwania i szanse dla regionu Morza Bałtyckiego. Program UE na rzecz inteligentnej specjalizacji po roku 2020”, której celem jest pogłębienie współpracy między państwami nadbałtyckimi. Szerokie grono ekspertów, samorządowców, przedstawicieli świata nauki oraz europosłów przy wsparciu urzędników Komisji Europejskiej będzie dyskutować nad nowymi metodami współpracy. Tematem przewodnim konferencji są innowacyjne projekty i możliwości ich finansowania na szczeblu międzyregionalnym po roku 2020. Organizatorem spotkania jest Janusz Lewandowski.

Wtorek, 19 listopada, godz.14:30 -18:30, sala PHS 4B1, Parlament Europejski, Bruksela

Jak sfinansować strategię energetyczno-klimatyczną UE w Europie Środkowo-Wschodniej? – debata

We wtorek obędzie się debata, poświęcona możliwym źródłom finansowania w krajach Europy Środkowo-Wschodniej realizacji strategii energetyczno-klimatycznej UE do roku 2050. Temat będzie dyskutowany m.in. w kontekście nowej polityki kredytowej Europejskiego Banku Inwestycyjnego, który może wkrótce wykluczyć swoje wsparcie dla projektów gazowych. Na spotkaniu głos zabiorą m.in. Mikołaj Dowgielewicz – Dyrektor Generalny w EBI, przedstawiciel Dyrekcji Generalnej ds. Energii Komisji Europejskiej (DG ENER) oraz Henryk Baranowski – Prezes PGE i Tomasz Stępień – Prezes GAZ-SYSTEM. Na wydarzenie zaprasza Jerzy Buzek – wraz z Polską Grupą Energetyczną, Gaz-Systemem i Związkiem Banków Polskich.

Wtorek, 19 listopada, godz. 13:00-15:00, Members’ Salon, Parlament Europejski, Bruksela

O prawach dzieci w 30. Rocznicę Konwencji Praw Dziecka

W środę Parlament Europejski będzie celebrował 30 rocznicę Uchwalenia Konwencji Praw Dziecka. Z tej okazji w czasie Konferencji Wysokiego Szczebla gościć będzie Królowa Belgijska oraz przedstawiciele najważniejszych organizacji rządowych i pozarządowych z całego świata. Konwencja jest najważniejszym dokumentem określającym prawa dziecka i jest najszerzej ratyfikowanym na świecie dokumentem z zakresu praw człowieka. Prawa dzieci powinny być w centrum zainteresowania nie tylko Parlamentu Europejskiego, ale wszystkich, którzy myślą o przyszłości. Obchody rocznicy przypominają o tym co zostało osiągnięte i są też okazją do dyskusji nad założenia i zobowiązaniami, które powinny być podejmowane na rzecz realizacji praw dzieci. Ewa Kopacz, wiceprzewodnicząca PE i Koordynatorka Parlamentu Europejskiego ds. Dzieci będzie aktywnym uczestnikiem konferencji.

Środa, 20 listopada, godz. 14:30, sala plenarna, Parlament Europejski, Bruksela

Kongres EPL w Zagrzebiu

W środę i czwartek w Zagrzebiu, Europejska Partia Ludowa (EPL) organizuje swój kongres wyborczy, podczas którego delegaci EPL, w tym europosłowie Grupy EPL, wybiorą nowe prezydium partii: przewodniczącego, 10 wiceprzewodniczących oraz skarbnika i sekretarza generalnego. Ponadto, delegaci omówią sposoby skutecznej walki ze zmianami klimatycznymi oraz zapewnienia lepszych perspektyw młodzieży. Omówią także sytuację i perspektywy dla państw Bałkanów zachodnich. Równolegle do kongresu, europosłowie Grupy spotkają się z przyszłymi komisarzami UE z tej samej rodziny politycznej w ramach tzw. dni studyjnych Grupy EPL, aby wspólnie przedyskutować priorytety nowej Komisji Europejskiej w zakresie agendy cyfrowej, polityki klimatycznej oraz tworzenia nowych miejsc pracy. Więcej informacji: http://zagreb2019.epp.eu