Dyrektywa gazowa zatwierdzona w komisji ITRE

Poseł Janusz Lewandowski wziął udział w głosowaniu w Komisji Przemysłu, Badań i Energii (ITRE) Parlamentu Europejskiego ws. nowelizacji dyrektywy gazowej, która ma objąć unijnym prawem energetycznym gazociąg Nord Stream 2. Nowelizacja została zatwierdzona. W głosowaniu 33 europosłów było za, 8 – przeciw.

Zagłosowaliśmy za przejrzystym unijnym rynkiem gazu, na którym wszystkie firmy muszą grać według tych samych reguł. Tylko na takim rynku konsumenci nie będą narażeni na ceny dyktowane przez monopolistę czy na zakręcanie przez niego kurka z gazem w środku zimy. Dzięki dzisiejszemu głosowaniu jesteśmy krok bliżej takiego rynku. Teraz czas na ostateczne rozstrzygnięcie na sesji plenarnej”, powiedział Jerzy Buzek – sprawozdawca tej dyrektywy i przewodniczący komisji ITRE.

Porozumienie – którego treść Jerzy Buzek uzgodnił w bardzo trudnych negocjacjach z reprezentującą rządy państw UE Prezydencją Rumuńską – przewiduje, że restrykcyjnym zapisom Trzeciego Pakietu Energetycznego podlegać mają wszystkie gazociągi importowe na terenie UE, włączając wody terytorialne krajów członkowskich.

Nowelizacja dyrektywy gazowej oznacza, że kontrowersyjny gazociąg Nord Stream 2, łączący Rosję i Niemcy po dnie Morza Bałtyckiego, obowiązywać będzie prawo unijne.

To niezwykle istotne, bo Nord Stream 1 powstał w próżni prawnej. W efekcie ceny rosyjskiego gazu na rynku niemieckim są dziś niższe niż na polskim, mimo że przepompowanie gazu z Rosji do Niemiec jest znacznie droższe niż do Polski” – ocenił Jerzy Buzek.

Tekst porozumienia poddany zostanie pod głosowanie całego Parlamentu Europejskiego 4 kwietnia br. podczas minisesji plenarnej w Brukseli.

Zapowiedzi tygodnia

Dyrektywa gazowa – głosowanie w komisji ITRE

W poniedziałek w Komisji Przemysłu, Badań i Energii (ITRE) odbędzie się głosowanie nad ostatecznym tekstem nowelizacji dyrektywy gazowej, która dotyczy m.in. kontrowersyjnego gazociągu Nord Stream 2 z Rosji do Niemiec. Sprawozdawcą i negocjatorem Parlamentu Europejskiego w tej sprawie jest Jerzy Buzek, przewodniczący komisji ITRE.

Poniedziałek, 18 marca 2019 r., godz. 16:00, sala JAN 4Q2, Parlament Europejski, Bruksela

Godność ludzka w polityce

We wtorek Grupa Europejskiej Partii Ludowej zaprasza do dyskusji na temat „Etyka i godność ludzka w polityce”. Wydarzenie jest organizowane w związku z 9-tym Tygodniem Dla Życia. W tegorocznej edycji udział wezmą m.in.: H.E. Prof. Herman van Rompuy, były Premier Belgii i Przewodniczący Rady Europejskiej czy Obianuju Ekeocha, Założycielka „Kultura Życia Afryka” z Nigerii. Współorganizatorami spotkania są posłowie Andrzej Grzyb i Jan Olbrycht, członkowie Grupy Roboczej ds. Bioetyki i Godności Ludzkiej.

Wtorek, 19 marca, godz. 10:00-12:00, sala JAN 6Q1, Parlament Europejski, Bruksela

Jak UE finansuje innowacyjne projekty w miastach?

W czwartek odbędzie się konferencja ilustrująca w jaki sposób działania UE w zakresie badań i innowacji napędzają zrównoważony rozwój obszarów miejskich. Celem wydarzenia jest prezentacja projektów i badań naukowych finansowanych przez UE w dziedzinie rozwoju europejskich miastach. Konferencja będzie również okazją do przedstawienia przez Komisję Europejską różnych inicjatyw, które wspierają innowacyjność obszarów miejskich takich jak nagroda Europejska Stolica Innowacji (iCapital). Wydarzenie poprzedzi przygotowywana na wrzesień 2019 r. konferencja miejska w ramach Dni badań i innowacji, podczas których KE opublikuje Strategiczny program badań i innowacji UE na temat innowacyjnych miast. Inicjatorem konferencji „Badania i Innowacje UE dla Mia st Przyszłości” jest europoseł Jan Olbrycht, przewodniczącego Intergrupy URBAN, przy współpracy z Dyrekcją Generalną Komisji Europejskiej ds. Badań Naukowych i Innowacji.

Czwartek, 21 marca, godz. 14:30-17:30, sala ASP 3E2, Parlament Europejski, Bruksela

Zmiany klimatyczne, a pożary lasów w Europie

W środę odbędzie się konferencja, która ma na celu przedstawienie informacji na temat związku między zmianami klimatu, a pożarami lasów, stanu wydarzeń związanych z pożarami lasów w Europie oraz omówi przyczyny tych zmian i sposoby ich rozwiązania. Zmiany klimatyczne powodują wydłużanie się sezonów pożarowych i podwyższenie ryzyka pożarowego niemal w całej Europie. W związku z tym istnieje pilna potrzeba zwiększenia ochrony przeciwpożarowej lasów i działań zapobiegawczych. Współorganizatorem konferencji jest poseł Andrzej Grzyb przy współpracy z takimi organizacjami jak: CEPF, COPA COGECA, ELO oraz EUSTAFOR.

Środa, 20 marca, godz. 14:30-18:30, sala JAN 2Q2, Parlament Europejski, Bruksela

40. sesja Rady Praw Człowieka ONZ w Genewie

19-20 marca w związku z 40. sesją Rady Praw Człowieka ONZ w Genewie, oficjalna delegacja PE odbędzie serię spotkań z najważniejszymi przedstawicielami instytucji zaangażowanymi w obrady. Delegacja poruszy szereg priorytetowych dla PE tematów takich jak wolność religii i przekonań, w tym szczególnie dramatyczną sytuację chrześcijan, w ślad za przyjętym na sesji plenarnej w styczniu z inicjatywy posła Andrzeja Grzyba sprawozdaniem z rekomendacjami poprawy skuteczności instytucji UE. Członkowie delegacji do Genewy skoncentrują się również na kwestii społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w odniesieniu do praw człowieka. W spotkaniu PE reprezentował będzie m.in. poseł Andrzej Grzyb, koordynator Grupy EPL ds. Praw Człowieka.

Wtorek 19 marca – środa 20 marca, Genewa