Apel do rządu w sprawie klęski żywiołowej i jej dramatycznych następstw dla mieszkańców Pomorza i Kujaw

21317572 10156647169263642 7202157127159949587 N

Rządzie działaj!

W obliczu klęski żywiołowej i jej dramatycznych następstw dla mieszkańców Pomorza i Kujaw, delegacja PO w Parlamencie Europejskim wzywa rząd do pełnego wykorzystania szansy, jaką stwarza europejski mechanizm solidarności. Jest on dostępny dla Polski, pomimo niezrozumiałego mnożenia konfliktów z Brukselą. Rząd zawiódł w krytycznym momencie, kiedy cały ciężar niesienia pomocy i usuwania szkód nawałnicy spadł na samorządy, mieszkańców i ludzi dobrej woli. Tym większy sprzeciw budzi bezczynność rządu w sytuacji, gdy w Unii Europejskiej oczekuje się polskiej inicjatywy rządowej, co obiecuje rzeczowe i życzliwe jej potraktowanie. Świadczy o tym wizyta europosłów z różnych krajów na terenach dotkniętych katastrofą i ich spotkanie z samorządowcami w Chojnicach. Manifestacją dobrej woli była też wizytacja tych terenów przez przedstawicieli Komisji Europejskiej, odpowiedzialnych za wykorzystanie funduszy strukturalnych.

Sierpniowa nawałnica wyrządziła wielomiliardowe straty. Są one trudne do oszacowania i trudno odwracalne w regionie, w którym istotną rolę odgrywa turystyka, a przesłanką atrakcyjności turystycznej jest oferta „lasy i jeziora”. Niedopuszczalne jest zaniżanie wielkości strat. Prawdziwą szansę na pokrycie strat i przywrócenie nadziei mieszkańców tego regionu na godne życie daje zsumowanie środków krajowych i regionalnych z możliwościami, jakie stwarza Europejski Fundusz Solidarności oraz fundusze strukturalne Unii Europejskiej. Warunkiem jest inicjatywa rządu. Niewykorzystanie tej szansy byłoby karygodnym zaniechaniem. Z naszej strony obiecujemy współpracę z Komisją Europejską oraz niezwłoczne rozpatrzenie polskiego wniosku w Parlamencie Europejskim – by unijna pomoc trafiła do poszkodowanych możliwie szybko.

W imieniu delegacji PO w Parlamencie Europejskim

Janusz Lewandowski, Przewodniczący