W tym tygodniu prace PE skupiły się na zebraniach komisji parlamentarnych oraz jednym wydarzeniu – przesłuchaniu Marii Gabriel, kandydatki na stanowisko komisarza ds. gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego.

W poniedziałek Janusz Lewandowski uczestniczył w debacie z ekspertami nt. wykorzystania instrumentów finansowych w budżecie unijnym („Instrumenty finansowe, dotacje i inne środki finansowania – jak wybrać właściwe narzędzie?”).

We wtorek posłowie Komisji Budżetowej wysłuchali sprawozdań z przebiegu negocjacji z Radą dot. trzech aktów prawnych: gwarancji UE dla Europejskiego Banku Inwestycyjnego na pokrycie strat poniesionych w rezultacie wsparcia projektów poza granicami Unii ; Funduszu Gwarancyjnego dla działań zewnętrznych ; przedłużenia okresu obowiązywania Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych oraz wprowadzenia usprawnień technicznych dla tego Funduszu, a także – dla Europejskiego Centrum Doradztwa Inwestycyjnego.

Komisja Budżetu zajmowała się także przygotowaniem wspólnego stanowiska PE dot. budżetu Unii na rok 2018.

Posłowie przegłosowali projekt budżetu korygującego nr 2 do budżetu ogólnego na 2017 r. Chodziło o zapisanie nadwyżki za rok budżetowy 2016.

Po południu Janusz Lewandowski brał udział w kolejnym przesłuchaniu publicznym na temat „Przygotowania do wieloletnich ram finansowych (WRF) na okres po 2020 r. – ocena mocnych i słabych stron obecnego systemu WRF i jego związek ze strategią Europa 2020”.

Natomiast Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE) przyjęła następujące raporty: pierwszy dotyczył propagowania łączności internetowej w społecznościach lokalnych; drugi – europejskiej strategii badań kosmicznych ; trzeci – praw autorskich i pokrewnych stosowanych w niektórych transmisjach online prowadzonych przez organizacje radiowe i telewizyjne oraz retransmisjach programów telewizyjnych i radiowych. Kolejne mówiły o kontynuacji ograniczenia zakresu działalności lotniczej oraz o przygotowaniach do wdrożenia globalnego środka rynkowego od 2021 r. Przyjęto raport o wkładzie Komisji w rezolucję COP23 w Bonn.

Odbyło się także pierwsze wspólne posiedzenie Komisji ITRE i Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (ENVI) poświęcone zarządzaniu unią energetyczną (zaproponowane przez KE akty prawne rozdzielono miedzy te dwie komisje).

Posłowie odbyli dyskusję z trzema komisarzami: Carlosem Moedasem, komisarzem do spraw badań, nauki i innowacji; Elżbietą Bieńkowską, komisarzem do spraw do spraw rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości i MŚP; wreszcie – z Miguelem Ariasem Cañete, komisarzem do spraw polityki klimatycznej i energetycznej,

W czwartek, z okazji posiedzenia Rady Europejskiej, przyjechał do Brukseli Grzegorz Schetyna, przewodniczący Platformy Obywatelskiej oraz Rafał Trzaskowski, wiceprzewodniczący grupy EPL w PE. W zorganizowanej z tej okazji konferencji prasowej uczestniczył Janusz Lewandowski, przewodniczący grupy PO-PSL w PE.

Konfprasowa

Konferencję prasową można obejrzeć pod następującym adresem: https://www.facebook.com/GrupaEPL/videos/1432476503499247/