Zapowiedzi tygodnia

Ochrona praw dziecka w sporze między rodzicami

W poniedziałek w ramach obrad Komisji Prawnej i w przededniu obchodów Międzynarodowego Dnia Dziecka, odbędzie się wysłuchanie o tym, jak chronić prawa dziecka, gdy rodzice się rozstają. Jak zapewnić dziecku kontakt z rodzicami, gdy dziecko zostanie uprowadzone przez jednego z rodziców, jak zagwarantować dziecku prawo do bycia wysłuchanym w transgranicznym sporze rodzinnym, jaka powinna być rola mediacji? Na te i wiele innych pytań spróbują znaleźć odpowiedź zaproszeni eksperci. Konferencję otworzą pani Elisabeth Morin – Chartier, koordynator PE ds. praw dzieci oraz Tadeusz Zwiefka, sprawozdawca PE do rozporządzenia o jurysdykcji, uznawaniu i wykonywaniu orzeczeń w sprawach małżeńskich, opieki rodzicielskiej i uprowadzeń rodzicielskich.

Poniedziałek, 19 listopada, godz. 15:00 – 17:00, sala ASP A5E2, Parlament Europejski

Czyste powietrze dla polskich regionów

We wtorek Jerzy Buzek, przewodniczący komisji Przemysłu, Badań i Energii PE, organizuje debatę „Od Porozumienia Paryskiego, przez COP24 do Strategii Czystego Powietrza dla europejskich regionów”. Jej główny cel to prezentacja i omówienie najlepszych sposobów walki ze smogiem w regionach całej Unii Europejskiej. Z Polski głos zabiorą Jacek Szymczak – Prezes Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie oraz przedstawiciele województw małopolskiego, śląskiego i opolskiego.

Wtorek, 20 listopada, godz. 15:00-17:00, sala ASP 5E3, Parlament Europejski

Zielone światło dla rejestracji firmy przez Internet

Podczas wtorkowego posiedzenia Komisji Prawnej posłowie zagłosują za nowymi rozwiązaniami dla przedsiębiorców i firm, które dotyczą możliwości zarejestrowania swojej działalności w innym kraju unijnym przez Internet. Przepisy dotyczące wymogów i procedur w danym państwie pozostają bez zmian, jednak nowe zasady będą umożliwiały rejestrację spółki w innym kraju członkowskim całkowicie przez Internet bez potrzeby osobistego stawiania się przed urzędami. Po złożeniu wszystkich potrzebnych dokumentów, cała procedura powinna trwać nie dłużej niż 5 lub 10 dni, w zależności od rodzaju spółki i tego czy wnioskodawca jest osobą fizyczną czy prawną. Dyrektywa zakłada także stosowanie zasady jednorazowości „once only”, która oznacza, że dokumenty i informacje będą sk ładane przez przedsiębiorcę przy rejestracji i do rejestrów przedsiębiorców tylko raz. Autorem sprawozdania dyrektywy w odniesieniu do stosowania narzędzi i procesów cyfrowych w prawie spółek jest Tadeusz Zwiefka

Wtorek, 20 listopada, godz. 10:00-12:30, sala ASP A3E2, Parlament Europejski

Adam Michnik, Ludwika i Henryk Wujcowie oraz Jan Lityński gośćmi Klubu Obywatelskiego w Brukseli

W poniedziałek w PE w Brukseli odbędzie się spotkanie Klubu Obywatelskiego. Spotkanie będzie adresowane do polskiej społeczności w Brukseli, poświęcone obecnej sytuacji politycznej w naszym kraju. Na zaproszenie posła Michała Boniego wezmą w nim udział goście z Polski, działacze opozycji demokratycznej w PRL: Adam Michnik, Ludwika i Henryk Wujcowie oraz Jan Lityński. Około 18:45 organizatorzy zaplanowali wspólny toast na Esplanadzie Solidarności – pod tabliczką „Solidarności”- aby uczcić 100 lat niepodległości Polski.

Poniedziałek, 19 listopada, godz. 17.00, sala JAN 6Q1, Parlament Europejski