Publiczne wysłuchanie projektu nowego pakietu energetycznego ETS

Z inicjatywy frakcji EPL 4 maja odbędzie się publiczne wysłuchanie projektu nowego pakietu energetycznego (ETS), które zostanie podzielone na dwie części. Pierwsza z nich dotyczyć będzie technicznej strony działania nowego pakietu i tego, w jaki sposób ułatwi on codzienne użytkowanie energii przez jej odbiorców. Drugi panel będzie natomiast poświęcony problematyce „ucieczce emisji” i jak należy efektywnie wykorzystywać złoża energii.

Posiedzenie Grupy Roboczej Budżet oraz Ekonomia i Środowisko

3 maja odbędzie się posiedzenie dwóch grup roboczych w ramach prac frakcji EPL nad przygotowaniem do przyszłotygodniowej sesji plenarnej w Strasburgu. Główne tematy do dyskusji na forum grupy Ekonomia i Środowisko to między innymi rozporządzenie w zakresie wyłączeń w odniesieniu do podmiotów prowadzących handel towarami, dyrektywa w zakresie obowiązkowej automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania, statystyki dotyczące bilansu płatniczego, międzynarodowego handlu usługami i zagranicznych inwestycji bezpośrednich, dyrektywa dotycząca wdrożenia zmienionego porozumienia ramowego dotyczącego urlopu rodzicielskiego oraz decyzja Rady w sprawie zawarcia umowy o współpracy w zakresie Globalnego Systemu Nawigacji Satelitarnej.
Ponadto, na posiedzeniu grupy budżetowej, posłowie przedyskutują kwestie związane z polityką spójności w regionach górskich Unii Europejskiej oraz odniosą się do projektu dotyczącego nowych narzędzi rozwojowych dla polityki spójności na lata 2014-2020.