Dyskusja o środkach własnych Unii Europejskiej

W poniedziałek posłowie Grupy EPL na czele z jej przewodniczącym Manfredem Weberem oraz przedstawicielami narodowych parlamentów będą dyskutowali na temat pierwszego raportu grupy wysokiego szczebla ds. zasobów własnych Unii Europejskiej. Grupa wysokiego szczebla, zwana potocznie Grupą Montiego od nazwiska jej przewodniczącego Mario Montiego, byłego premiera Włoch i komisarza w latach 1995-2004, ma za zadanie wypracowanie wspólnego podejścia do reformy sposobu zasilania unijnego budżetu. W jej skład wchodzą przedstawiciele Rady, Komisji Europejskiej oraz Parlamentu Europejskiego. Ostateczna rekomendacja Grupy Montiego ma być gotowa do końca tego roku. Z uwagi na wagę tego dokumentu będzie miał on dwóch sprawozdawców - Janusza Lewandowskiego z Grupy EPP oraz Gerarda Deprez z Grupy SD.

Inteligentny i czysty przemysł w UE

We wtorek odbędzie się konferencja wysokiego szczebla pt. “Inteligentny i czysty przemysł – UE jako lider zrównoważonego rozwoju: zagrożenia i szanse dla europejskiego przemysłu”. Przedmiotem spotkania organizowanego przez Dyrekcję Generalna Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości i MŚP będzie wpływ polityki energetycznej, w tym klimatycznej na konkurencyjność europejskiego przemysłu.

Grupa EPL o walce z terrorem i Jednolitym Rynku Cyfrowym

Od środy Biuro Grupy EPL spotka się w Toledo (Hiszpania) aby przedyskutować priorytety legislacyjne UE dotyczące walki z terroryzmem. Biuro Grupy omówi także środki prawne niezbędne dla osiągnięcia rzeczywistego jednolitego rynku cyfrowego.

Przygotowanie do sesji plenarnej

Już w przyszłym tygodniu będzie miała miejsce kolejna sesja plenarna Parlamentu Europejskiego. Najważniejsze tematy do omówienia przed wyjazdem do Strasburga to między innymi przygotowanie do posiedzenia Rady Europejskiej 19-20 marca, wytyczne do budżetu na rok 2016 oraz kwestia długoterminowych europejskich funduszy inwestycyjnych.