Dyrektywa o prawach autorskich wymaga poprawy

Oświadczenie delegacji PO w Parlamencie Europejskim:

Mając świadomość jak ważne jest gwarantowanie praw twórców w świecie cyfrowym, uważamy że dyrektywa o prawach autorskich wymaga istotnej poprawy. Dlatego podjęliśmy decyzję o głosowaniu przeciwko udzieleniu mandatu negocjacyjnego do dyrektywy dot. praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym w obecnym brzmieniu.

1. Przepisy są zbyt niejasne i mogą, poprzez obowiązek zastosowania filtrów treści, doprowadzić do ograniczenia swobody wypowiedzi w Internecie. Filtry nie zawsze będą w stanie wychwycić kontekst (satyra, mem) obrazu lub video i mogą blokować treści wrzucane przez użytkowników „na wszelki wypadek”.

2. Potencjalne koszty wprowadzenia filtrów mogą być duże, co nakłada ryzyko na mniejsze przedsiębiorstwa.

Dlatego chcemy jeszcze raz pochylić się nad tą sprawą na sesji plenarnej we wrześniu i poszukać innych sposobów chronienia twórczości w Internecie. Takich, które gwarantując prawa autorom i wydawcom, nie będą ograniczały wolności w Internecie.

Nie będzie łatwo o porozumienie ws. migracji i budżetu UE

Wystąpienie Posła Janusza Lewandowskiego podczas debaty dot. ‚konkluzji z posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 28–29 czerwca’, 3 lipca, Strasburg:

„Pani Przewodnicząca! Nie było łatwych punktów na ostatnim szczycie Rady. Wybiorę dwa punkty, w których łatwiej jest o podziały i sprzeczności niż o zgodę.

Pierwszy to oczywiście migracja. Zważywszy na różnice zdań sygnalizowane przed szczytem uzgodnienie wspólnego stanowiska jest względnym sukcesem, zwłaszcza w tym komplikującym się klimacie geopolitycznym wokół Europy, bo oznacza wolę szukania wspólnej europejskiej odpowiedzi w tym zakresie.

Niektóre rzeczy są zupełnie niekontrowersyjne: uszczelnianie granic zewnętrznych (ale oczywiście chodzi nie o słowa, tylko o solidne oprzyrządowanie budżetowe), współpraca z krajami tranzytu i krajami pochodzenia czy szukanie rozwiązania problemu emigracyjnego tam, gdzie on pierwotnie się rodzi, co także jest kwestią niekontrowersyjną, pod warunkiem że za słowami pójdą pieniądze, stąd ten fundusz powierniczy dla Afryki, tak istotny dla przewodniczącego Tajaniego. Nowością są ośrodki recepcyjne.

Jednak główny komunikat, który szeroko rozszedł się w niektórych krajach, to oczywiście zaniechanie przymusowej relokacji uchodźców. Sądzę, że relokacja nie zadziałałaby w obecnym klimacie politycznym Europy, gdzie mogłaby tylko podsycać ruchy ksenofobiczne czy antyeuropejskie. Wiele spraw pozostaje do rozwiązania, w tym reforma systemu dublińskiego czy tzw. wtórne przepływy.

Przechodzę jednak do drugiego punktu, w którym też łatwiej o podziały i napięcia niż o zgodę, tzn. budżetu. Zabrakło po stronie Rady mocnej deklaracji pośpiechu, czyli woli skończenia i uzgodnienia budżetu po roku 2021, ale przed wyborami europejskimi. I zresztą uważam, że propozycja przedłożona przez komisarza Oettingera nie do końca pomaga nam znaleźć wspólne rozwiązanie, dlatego że zbyt wielka jest różnica, zwłaszcza w polityce spójności, pomiędzy krajami, które tracą – mają straty rzędu 24–25% – a tymi, które zyskują. Nie będzie łatwo znaleźć szybką zgodę”.

Zapowiedzi tygodnia

Europejskim twórcom należy się skuteczna ochrona praw autorskich

Podczas sesji plenarnej w Strasbourgu odbędzie się głosowanie nad mandatem do negocjacji z Radą w kwestii dyrektywy o prawach autorskich na jednolitym rynku cyfrowym. Nowe przepisy wprowadzają między innymi kolejny wyjątek dający możliwość eksploracji tekstów i danych. Dają również twórcom, autorom i wydawcom większą kontrolę i szansę na uczciwe wynagrodzenie za wykorzystywanie ich dzieł online. Proponowane zmiany nie maja wpływu na istniejące już wyjątki, takie jak prawo do wykorzystania na własny użytek, prawo o cytatu, prawo do parodii, wolność panoramy itp. Z ramienia delegacji PO-PSL koordynatorem prac w Komisji Prawnej jest poseł Tadeusz Zwiefka, autorem opinii Komisji LIBE jest poseł Michał Boni, w Komisji Kultury prace koordynował poseł Bogdan Wenta.

Czwartek, 5 lipca, godz. 12.00, sala plenarna, PE, Strasburg

Reforma europejskiego prawa wyborczego

W środę, europosłowie będą głosować nad reformą europejskiej ordynacji wyborczej. Państwa członkowskie jednogłośnie zdecydowały o jej przeprowadzeniu po prawie trzech latach intensywnych negocjacji. Reforma jest pierwszą modernizacją europejskiego prawa wyborczego i zasad wyboru posłów do Parlamentu Europejskiego od momentu przyjęcia aktu wyborczego w 1976 r. Ma ona sprawić, że wybory europejskie będą bardziej dostępne dla milionów obywateli i sprawią, że ich przygotowania i postępowanie staną się bardziej przejrzyste. Współautorem sprawozdania z jest profesor Danuta Hübner.

Środa, 4 lipca, godz. 12.00, sala plenarna, PE, Strasburg

Pakiet Mobilności znów na posiedzeniu plenarnym Parlamentu Europejskiego

W środę na posiedzeniu plenarnym w Strasburgu posłowie zagłosują nad społecznymi i rynkowymi aspektami Pakietu Mobilności. Głosowanie jest konsekwencją odrzucenia podczas zeszłej sesji plenarnej (14 czerwca) mandatu Komisji Transportu i Turystki (TRAN). Najwięcej kontrowersji wzbudzają wchodzące w skład pakietu rozporządzenia dotyczące delegowania kierowców oraz uregulowania zasad prowadzenia działalności kabotażowej na terenie poszczególnych krajów członkowskich Unii. Kompromis wypracowany na Komisji Transportu zakłada wyłączenie transportu międzynarodowego spod reżimu delegowania pracowników, co postulowały kraje Europy peryferyjnej (w tym Polski). Rozwiązanie to nie spodobało się jednak Grupom Socjalistów i Zielonych. Głosowanie poprzedzą debaty, w których weźmie udział Elżb ieta Łukacijewska, która z ramienia Grupy EPL koordynowała pracę nad rozporządzeniem o dostępie do rynku i zawodu przewoźnika.

Wtorek, 3 lipca, godz. 15:30, debata plenarna, Parlament Europejski, Strasburg

Środa, 4 lipca, godz. 12:30, głosowanie plenarne, Parlament Europejski, Strasburg