Nadzwyczajne posiedzenie Komisji ITRE

W poniedziałek będzie miało miejsce nadzwyczajne posiedzenie Komisji Przemysłu, Badań i Energii (ITRE). Wiodącym tematem spotkania będzie wysłuchanie publiczne na temat wewnętrznego rynku energii w kontekście utworzenia Unii Energetycznej. Podsumowany zostanie także wyjazd studyjny ITRE do Waszyngtonu i Pensylwanii, którego celem było zapoznanie europosłów z technologią wydobycia gazu łupkowego oraz funkcjonującymi w Stanach Zjednoczonych uregulowaniami prawnymi. Jednym z reprezentantów Parlamentu Europejskiego w czasie tej wizyty był Janusz Lewandowski.

Zachęcamy do śledzenia obrad Komisji ITRE w Internecie:
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/committees/video?event=20150414-1000-COMMITTEE-ITRE

Głosowanie nad tzw. Planem Junckera

Również w poniedziałek będzie miało miejsce bardzo ważne głosowanie nad tzw. Planem Junckera na forum połączonych Komisji Budżetowej (BUDG) oraz Komisji Gospodarczej i Monetarnej (ECON). Plan Junckera to nieformalna nazwa Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych (EFIS). Fundusz ma wygenerować 315 mld euro na inwestycje we wszystkich krajach członkowskich i ma być ukierunkowany na przedsięwzięcia ryzykowne – inwestycja ze strony UE ma zachęcić sektor prywatny do zaangażowania funduszy w projekty, które bez unijnego wsparcia zostałyby uznane za zbyt niepewne. 30 mld euro pożyczek od Brukseli ma przyciągnąć inwestycje ze strony sektora prywatnego – ich łączna wartość ma wynieść 315 mld euro.

Przygotowanie do sesji plenarnej

Już w przyszłym tygodniu obrady Parlamentu Europejskiego odbędą się Strasburgu. Aby przygotować się do sesji plenarnej posłowie należący do Grupy EPP spotkają się na posiedzeniach tzw. grup roboczych oraz na plenarnym spotkaniu grupy politycznej. W programie przyszłotygodniowej sesji między innymi: wdrożenie systemu pokładowego eCall, nowa strategia leśna UE na rzecz lasów i sektora leśno-drzewnego, ograniczenie korzystania z lekkich plastikowych toreb na zakupy oraz przegląd ram zarządzania gospodarczego.