Posiedzenie Komisji Przemysłu, Badań i Energii (ITRE)

Na poniedziałek i wtorek zaplanowano posiedzenie Komisji Przemysłu, Badań i Energii (ITRE). Program posiedzeń zakłada miedzy innymi wymianę poglądów z Komisją Europejską na temat wpływu negocjowanego właśnie Transatlantyckiego Partnerstwa
na Rzecz Handlu i Inwestycji (TTIP) na europejski rynek energetyczny i produkcję przemysłową, jak również wymianę poglądów z Robertem-Janem Smitsem, dyrektorem generalnym w Komisji Europejskiej w sprawie Programu Horyzont 2020. Rozpatrzony zostanie także projekt opinii w sprawie wprowadzenia przejrzystości, koordynacji i konwergencji do polityki dotyczącej opodatkowania osób prawnych w UE. Szczególnie ciekawie zapowiada się wymiana poglądów z udziałem komisarza do spraw polityki energetycznej i klimatycznej Miguela Ariasa Canete w sprawie przyszłego kształtu rynku energetycznego.

Unia Rynków Kapitałowych - prezentacja opinii Janusza Lewandowskiego

We wtorek na posiedzeniu komisji Przemysłu Badań i Energii (ITRE) będzie miała miejsce prezentacja opinii dotycząca Zielonej Księgi w sprawie budowy unii rynków kapitałowych. Komisja Europejska zamierza wystąpić z szeregiem nowych propozycji legislacyjnych, których celem będzie zwiększenie przepływów kapitału między krajami członkowskimi. W zamyśle Komisji nowa propozycja ma w sposób szczególny wzmocnić osłabiony kryzysem sektor MŚP poprzez zapewnienie dostępu do alternatywnych źródeł finansowania. Autorem opinii jest poseł Janusz Lewandowski.

Wizyta młodzieży z województwa Pomorskiego w Parlamencie Europejskim

Na zaproszenie Janusza Lewandowskiego od poniedziałku do środy w Brukseli gościć będzie młodzież z województwa Pomorskiego. W programie wyjazdu znalazła się oczywiście wizyta w Parlamencie Europejskim, przewidziano również zwiedzanie Brukseli i Brugii oraz degustację lokalnych przysmaków.