10:1 czyli ujednolicona europejska statystyka gospodarcza

Parlament Europejski w Strasburgu przyjął rozporządzenie w sprawie ujednolicenia europejskiej statystyki gospodarczej (FRIBS). Dziesięć aktów prawnych zastąpiono jednym dokumentem – jest to prawdopodobnie największe dotąd uproszczenie legislacji UE! Nowe zapisy zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2021. Autorem sprawozdania w tej sprawie i głównym negocjatorem ze strony Parlamentu Europejskiego był Janusz Lewandowski.

Zastąpienie dziesięciu aktów prawnych przez jeden to jest uproszczenie realne, a nie tylko deklarowane. Jest potrzebne, bo Unia Europejska cierpi na przeregulowanie i przez to traci konkurencyjność w globalnym świecie. Dla mnie jest to szczególnie istotne, bo jest zgodne z moją filozofią: jak najwięcej wolności, a regulacja tylko tam, gdzie chroni przed nadużyciami wolności. Udało się uprościć prawo UE i zarazem zmniejszyć koszty dla przedsiębiorców i administracji publicznej. Projekt przygotowała Komisja Europejska, w której odpowiadałem za budżet i programowanie finansowe – powiedział Janusz Lewandowski.

Statystyka gospodarcza pełni kluczową rolę przy podejmowaniu decyzji dotyczących gospodarki rynkowej, dlatego zebrane dane muszą być wiarygodne i prawidłowo opracowane. Wypracowany z Radą i Eurostatem kompromis gwarantuje wysoką jakość i poufność danych statystycznych, chroniąc jednocześnie europejskich przedsiębiorców przed nadmiernymi obciążeniami – dodał Janusz Lewandowski.

14 marca 2019 roku Parlament i Rada Unii Europejskiej po trudnych negocjacjach osiągnęły porozumienie w sprawie ostatecznych zapisów dokumentu. 25 marca 2019 roku Komisja Przemysłu Badań i Energii Parlamentu Europejskiego (ITRE) przyjęła tekst porozumienia wynegocjowanego przez Janusza Lewandowskiego. Z uwagi na fakt, że porozumienie międzyinstytucjonalne osiągnięto na krótko przed majowymi wyborami do PE, dopiero teraz możliwym jest przyjęcie ostatecznej wersji dokumentu na sesji plenarnej. Oznacza to formalne zakończenie procedury legislacyjnej i umożliwia wprowadzenie zapisów rozporządzenia w życie.

Oświadczenie europosłów delegacji PO-PSL ws. rezolucji „Poszukiwania i ratownictwo na Morzu Śródziemnym”

W czwartek, 24 października, głosowaliśmy w Parlamencie Europejskim nad rezolucją dotyczącą akcji poszukiwawczo-ratunkowych na Morzu Śródziemnym. Popieramy cel rezolucji, czyli skuteczniejsze ratowanie życia ludzkiego. Zawsze stoimy po stronie ofiar, szczególnie tych, które nie mając innego wyboru, uciekają z miejsc konfliktu łodziami przez Morze Śródziemne. Propozycje Parlamentu muszą być jednak wykonalne i w pełni szanować prawo międzynarodowe i unijne.

Niestety, głosowaliśmy nad tekstem, który między innymi wzywał Frontex, instytucję powołaną do ochrony zewnętrznych granic UE, do dzielenia się informacjami wywiadowczymi z nieupoważnionymi podmiotami. Zgłosiliśmy do tego tekstu szereg poprawek. W szczególności, oczekiwaliśmy wykreślenia zapisu, w którym Parlamentu Europejski „apeluje do Frontexu o znaczne zwiększenie dostępności informacji na temat działalności operacyjnej na morzu oraz do publicznego udostępnienia dokładnych i wyczerpujących informacji dotyczących jej działalności na morzu”. Musimy dbać o skuteczność działań Frontexu, a ten zapis by ją ograniczył.

Aby faktycznie poprawić sytuację na Morzu Śródziemnym potrzebne są praktyczne rozwiązania. Odpowiedzialność wymaga, aby dokumenty dotyczące tego ogromnego humanitarnego problemu były bez zarzutu. Dlatego też Komisja LIBE będzie dalej kontynuowała pracę, dążąc do lepszego tekstu rezolucji.

Chcemy skutecznego mechanizmu ratowania uchodźców. Wierzymy, że wkrótce uda nam się wypracować tekst rezolucji, który zdobędzie większość w PE, bo tego wymaga sytuacja na Morzu Śródziemnym.

Zapowiedzi tygodnia

1 zamiast 10 – ujednolicona europejska statystyka gospodarcza

Parlament Europejski podczas otwarcia nadchodzącej sesji plenarnej w Strasburgu przyjmie ostateczną wersję rozporządzenia w sprawie ujednolicenia europejskiej statystyki gospodarczej (FRIBS). Statystyka gospodarcza pełni kluczową rolę przy podejmowaniu decyzji dotyczących gospodarki rynkowej. Dziesięć aktów prawnych zastąpiono jednym dokumentem – jest to prawdopodobnie największe uproszczenie legislacyjne w UE w ostatnich latach. Z uwagi na fakt, że porozumienie międzyinstytucjonalne osiągnięto na krótko przed majowymi wyborami do PE, dopiero teraz możliwe jest przyjęcie ostatecznej wersji dokumentu na sesji plenarnej. Autorem sprawozdania w tej sprawie i głównym negocjatorem ze strony Parlamentu Europejskiego był Janusz Lewandowski.

Poniedziałek 22 października, godz.17:00, Parlament Europejski, Strasburg

Budżet UE 2020: Europosłowie walczą o dodatkowe środki na projekty w Polsce.

We wtorek, posłowie omówią, a w środę zagłosują nad projektem unijnego budżetu na 2020 rok. Propozycja europosłów komisji budżetowej PE zakłada budżet wysokości 171 miliardów euro, czyli o 2,7 miliardów euro więcej w porównaniu do wyjściowej propozycji Komisji Europejskiej. Państwa członkowskie, proponują z kolei budżet wysokości 166,8 miliardów euro. w ramach tej debaty posłowie delegacji PO – PSL walczą o pieniądze na nowe, pilotażowe działania w Polsce, które w kolejnych latach będą realizowane przy współpracy z Komisją Europejską oraz o wzrost środków w ramach już istniejących linii budżetowych.

Debata plenarna: wtorek 22 października, godz. 15:00, Parlament Europejski, Strasburg

Głosowanie plenarne: środa 23 października, godz. 12:00, Parlament Europejski, Strasburg

Turecka operacja militarna w Syrii

W najbliższą środę odbędzie się debata, a w czwartek Parlament Europejski przyjmie rezolucję na temat tureckiej operacji militarnej w północno-wschodniej Syrii i jej konsekwencji. Grupa EPL potępia tę inwazję, która pogłębia destabilizację Bliskiego Wschodu, i to za przyzwoleniem USA. Choć Unia Europejska nie ma narzędzi militarnych aby na miejscu wspomóc ludność objętą konfliktem to powinna stanowczo potępić te działania i podjąć stosowne decyzje tam gdzie jest to możliwe. W debacie, która odbędzie się z inicjatywy Europejskiej Partii Ludowej głos zabierze europoseł Andrzej Halicki, szef delegacji PO-PSL w Parlamencie Europejskim. Członkiem komisji spraw zagranicznych jest również Radosław Sikorski.

Debata plenarna, środa 23 października, godz. 9:00, Parlament Europejski, Strasburg

Głosowanie plenarne: czwartek 24 października, godz. 12:00, Parlament Europejski, Strasburg