Mini sesja plenarna w Brukseli

W środę o godzinie 15:00 rozpocznie się tzw. mini-sesja plenarna w Brukseli. W programie sesji między innymi: debata i głosowanie nad Europejskim Funduszem na rzecz Inwestycji Strategicznych, czyli tak zwanym Planem Junckera, prezentacja raportu w sprawie przeglądu ram zarządzania gospodarczego, a także dyskusja nad pytaniem ustnym w sprawie przejrzystego stosowanie paktu stabilności i wzrostu.

Zachęcamy do śledzenia przebiegu sesji plenarnej w Internecie:
http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/home.html#banner_session_live

Głosowanie nad raportem Janusza Lewandowskiego

We wtorek 23 czerwca komisja budżetowa rozpatrzy i będzie głosować nad raportem Janusza Lewandowskiego w sprawie stosowania działań łączących skuteczność europejskich funduszy strukturalnych z należytym zarządzaniem gospodarczym zgodnie z art. 23 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013. Dokument dotyczy wzmocnienia powiązań między europejskimi funduszami strukturalnymi i inwestycyjnymi a tzw. warunkowością makroekonomiczną. Odpowiednia interpretacja tego typu przepisów jest kluczowa dla płynnego i skutecznego wdrażania funduszy unijnych, szczególnie dla krajów takich jak Polska, która w obecnej perspektywie finansowej z tytułu funduszy strukturalnych i inwestycyjnych ma do wykorzystania aż 105,8 mld euro.