Przygotowanie do sesji plenarnej

We wtorek 1 marca odbędą się posiedzenia grup roboczych „Budżet” oraz „Gospodarka i Środowisko”, podczas których posłowie omówią główne tematy marcowej sesji plenarnej w Strasburgu. Najważniejszymi punktami spotkania grupy „Gospodarka i Środowisko” będą: raport dotyczący zharmonizowanych indeksów cen konsumpcyjnych, wniosek w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w zakresie okresu obowiązywania minimalnej stawki podstawowej, raport dotyczący dostępu do rynku usług portowych oraz przejrzystości finansowej portów, a także roczny raport polityki bankowej w Unii Europejskiej. Natomiast podczas grupy budżetowej omówiony zostanie projekt rezolucji umowy w sprawie wyrobów tytoniowych oraz kwestie związane z żywnością i ochroną zdrowia zwierząt.

Biuro grupy EPL w Kolonii

W dniach 3 i 4 marca w Kolonii odbędzie się spotkanie biura grupy EPL, którego głównym tematem będzie debata nad konkurencyjnością gospodarek krajów członkowskich UE. Poruszone zostanie również kwestia dotycząca rola mediów w erze cyfryzacji.