Posiedzenie Komisji ITRE

W dniach 22 oraz 23 lutego odbędą się posiedzenia Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE), podczas których zostaną omówione takie kwestie jak propozycje usprawnienia dostarczania energii użytkownikom na terenie Unii Europejskiej, wprowadzenie jednolitego rynku cyfrowego, konkurencyjność Europejskiego Rynku Dostaw Kolejowych, a także projekt innowacyjnej strategii dotyczącej handlu i inwestycji. Ważnym punktem posiedzeń będzie również omówienie wydajności etykiet energetycznych oraz projektu sprawozdania dotyczącego zdolności europejskiej polityki bezpieczeństwa i obrony do działania w przestrzeni kosmicznej. Gościem jednego z posiedzeń Komisji ITRE będzie Tibor Navracsics, Komisarz UE do spraw Edukacji, Kultury, Młodzieży i Sportu.

Zachęcamy do śledzenia na żywo posiedzenia Komisji ITRE tutaj:
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/committees/video?event=20160223-0900-COMMITTEE-ITRE

We wtorek 23 lutego w godzinach 12:30-14:30 odbędzie się konferencja „Crisis talks. European solidarity in the crisis”, w której udział, jako jeden z panelistów, weźmie poseł do PE Janusz Lewandowski. Goście spotkania odniosą się zarówno do kwestii uchodźców napływających do UE, jak również słabnącej gospodarki Wspólnoty. Podczas debaty paneliści spróbują zdefiniować rolę instytucji europejskich w zwalczaniu wyżej wymioenionych kryzysów.
W środę 24 lutego spotkają się posłowie należący do grup roboczych „Budżet” oraz „Gospodarka i Środowisko”, których głównym punktem obrad będzie przygotowanie do tzw. mini-sesji plenarnej i głosowań. W czasie spotkań przedstawione zostaną wskaźniki Semestru Europejskiego na rzecz koordynacji polityki gospodarczej, roczny raport dotyczący Europejskiego Banku Centralnego, jak również rezolucja dotycząca rejestracji zwierząt domowych w państwach członkowskich UE.

Mini-sesja plenarna w Brukseli

24 lutego rozpocznie się dwudniowa mini-sesja plenarna w Brukseli, podczas której wiodącym tematem będą kwestie ekonomiczne przygotowane przez komisję ECON. Posłowie będą dyskutować także o akcesji Chorwacji do konwencji ochrony interesów finansowych UE, przyłączeniu Austrii i Malty do Konwencji Haskiej oraz uruchomieniu Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji dla jednej z belgijskich fabryk. Dyskusji zostaną poddane również pytania i wnioski dotyczące sytuacji humanitarnej w Jemenie, wprowadzenia kompatybilnych systemów rejestracji zwierząt domowych we wszystkich państwach członkowskich oraz otwarcia negocjacji w sprawie umowy o wolnym handlu z Australią i Nową Zelandią.

Zachęcamy do śledzenia na żywo mini-sesji plenarnej tutaj:
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/plenary/video?date=24-02-2016