Brexit, bezpieczeństwo i wybory 2019

Wystąpienie Posła Janusza Lewandowskiego podczas debaty dot. ‚konkluzji z posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 17-18 października 2018 r.’, 24 października, Strasburg:

„Pani Przewodnicząca! Pierwszy dzień ostatniego szczytu był dla mnie kolejnym świadectwem problemu, jaki suweren brytyjski zgotował dla własnego kraju, w dalszej kolejności dla Irlandii i dla całej Unii Europejskiej. Problem jest po stronie Zjednoczonego Królestwa, bo Unia Europejska jest w tej materii zjednoczona.

Natomiast w drugim dniu pisemne konkluzje dotyczyły spraw, w których są różnice zdań pomiędzy krajami członkowskimi, czyli polityki imigracyjnej, bezpieczeństwa wewnętrznego, stosunków z krajami trzecimi. To jest ciągle praca w toku i wyborcy w roku 2019 powiedzą nam wszystkim, czy te wysiłki na rzecz bezpieczeństwa są doceniane, bo to jest największy deficyt dzisiejszej Unii Europejskiej. Jest to równie ważne wyzwanie dla obecnego szefa Rady i szefa Komisji Europejskiej, jak wielki kryzys gospodarczy dla Hermana Van Rompuya czy Barroso w poprzednim rozdaniu.

Chciałbym jeszcze raz wrócić do swego rozczarowania sytuacją po stronie Zjednoczonego Królestwa w negocjacjach z Unią Europejską. Mam osobiste powody, dlatego że dla mojego środowiska, które było częścią wielkiego ruchu Solidarności – z tego środowiska wyrósł również Donald Tusk – parlamentaryzm brytyjski był pewnym wzorcem, był modelem i inspiracją godną naśladowania, z uwagi na swoją jakość, z uwagi na to, że prawda zwyciężała nieprawdę, a spór polityczny był sposobem edukowania ludzi w kwestiach najważniejszych dla danego kraju.

Stąd ta inspiracja i stąd moje wielkie rozczarowanie, ale też oczywiście i życzenie, żeby to rozejście nastąpiło w sposób uporządkowany, również w interesie setek tysięcy moich rodaków, którzy na Wyspach Brytyjskich znaleźli lepsze życie i chciałbym, żeby szansę otrzymali również w przyszłości.”

Wideo wystąpienia: https://www.facebook.com/Lewandowski.Janusz/videos/114469142781847/

Zapowiedzi tygodnia

Aktualności tygodnia 22 października-26 października, Strasburg

Podczas przyszłotygodniowej sesji plenarnej w Strasburgu głosowany będzie raport na temat Polityk Zatrudnienia i Społecznych w strefie euro, autorstwa Krzysztofa Hetmana. Raport z zadowoleniem odnosi się do pozytywnego trendu w wzrostu europejskiej gospodarki, co przejawia się miedzy innymi w poprawie sytuacji na rynku pracy oraz w zwiększeniu inwestycji. W strefie euro poziom bezrobocia w styczniu 2018 wyniósł 8,6%, co jest najlepszym rezultatem od 10 lat. Sprawozdawca podkreśla zatem, że konieczne jest właściwe wykorzystanie tego pozytywnego trendu. Przede wszystkim niezbędna jest intensyfikacja działań na rzecz poprawy sytuacji osób młodych na rynku pracy oraz zmniejszenia poziomu ubóstwa. Raport podkreśla też konieczność zwalczania niepewnego zatrudnienia jak również poprawy jakości systemów edukacji i lepszego powiązania ich z rynkiem pracy.

Debata, poniedziałek 22 października, godz.17.00

Głosowanie: czwartek 25 października, gidz.12.00

Głosowanie w sprawie nisko- i zeroemisyjnych pojazdów

W czwartek, podczas sesji plenarnej,europosłowie będą głosować w sprawie projektu dyrektywy o wspieraniu czystych pojazdów, której sprawozdawcą jest poseł Andrzej Grzyb (PSL, EPL).

Celem dyrektywy jest promocja pojazdów nisko i zeroemisyjnych, a tym samym walka z zanieczyszczeniami powietrza w miastach. Jednostki administracji samorządowej i centralnej zostaną zobowiązane by część kupowanych przez nie pojazdów, przede wszystkim w transporcie publicznym, była nisko lub zeroemisyjna. Dla każdego kraju członkowskiego UE wyznaczony został cel dopasowany do poziomu jego zamożności. Po głosowaniu w Parlamencie Europejskim swoje stanowisko musi przyjąć Rada, po czym obędą się negocjację międzyinstytucjonalne. Przyjęcie ostatecznego kształtu dyrektywy przewidywane jest na luty 2019.

Czwartek, 25 października, godz.12.00, sala plenarna

Podsumowanie reform rynku e-commerce z komisarzami

W związku z bliskim wejściem w życie przepisów zakazujących geoblokowania na europejskim rynku, na zaproszenie Róży Thun (przewodniczacej grupy roboczej ds. jednolitego rynku cyfrowego) wiceprzewodniczący KE – Andrus Ansip oraz komisarze: Elżbieta Bieńkowska, Vera Jourova oraz Mariya Gabriel wezmą udział w nadzwyczajnym spotkaniu z europosłami nt. zakonczońych reform e-commerce oraz ich spodziewanych efektów a także dalszych planów. Europoslowie beda rozmawiac z komisarzami m. in. o przepisach zakazujacych geoblokowania, dot. dostarczania przesylek, ochrony praw konsumentow, dot. platnosci elektronicznych oraz VAT w e-commerce.

Wtorek, 23 października, godz. 14:45, sala WIC 100, Strasburg