Sesja plenarna w Strasburgu

W poniedziałek rozpocznie się sesja plenarna w Strasburgu. Jednym z głównych punktów bieżącej sesji będzie wystąpienie prezydenta Republiki Włoskiej Sergia Mattarelliego oraz przyjęcie budżetu na przyszły rok. Szczególnie ciekawie zapowiada się także przedstawienie raportów dotyczących rozwoju zrównoważonego europejskiego przemysłu obróbki metali nieszlachetnych, zmniejszania nierówności ze szczególnym uwzględnieniem ubóstwa dzieci oraz roli UE w ONZ. Odbędą się również debaty na temat przyjęcia decyzji w sprawie unii energetycznej oraz zapobieganie radykalizacji oraz rekrutacji obywateli europejskich przez organizacje terrorystyczne.

Poseł Janusz Lewanodowski dwukrotnie zabierze głos w czasie debat planernych – w sprawie unii energetycznej oraz przyszłorocznego budżetu UE.

Zachęcamy do śledzenia relacji sesji w Internecie tutaj.

Budżet na przyszły rok uzgodniony

W czasie głosowania w środę posłowie zatwierdzą porozumienie budżetowe wypracowane przez Parlament Europejski, Radę UE i Komisję Europejską w ramach procedury ustalania budżetu Unii na rok 2016. Jednym z głównych postulatów Parlamentu, który odzwierciedlony został w porozumieniu była adekwatna odpowiedź budżetu europejskiego na kryzys migracyjny zarówno w wymiarze wewnętrznym jak i zewnętrznym. Zapewniono także większe środki na program Horyzont 2020, co pozwoli na zwiększenie liczby projektów wdrażanych w przyszłym roku i zrekompensuje częściowo cięcia tego programu przeprowadzone na rzecz tzw. funduszu Junckera. Przyszłoroczny budżet zapewni także pakiet 500 mln euro dla rolników w odpowiedzi na kryzys sektora mlecznego.